Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja rahavarat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän kuoleman jälkeen kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi vaatia perinnön jakamista. Perinnönjako voidaan tällöin suorittaa joko osakkaiden keskinäisellä sopimuksella tai pesänjakajan hoitamana toimitusjakona. Perinnönjako koskee useimmiten kaikkea pesään kuuluvaa omaisuutta, mutta myös osittainen perinnönjako on mahdollinen, ja se voi siten koskea esimerkiksi vain jäämistön rahavaroja tai osaa niistä. Koska rahavarat ovat helpoiten jaettavaa omaisuutta, on tyypillisempää kuitenkin käyttää rahaa osuuksien arvomääräiseen tasaamiseen kaiken omaisuuden jaossa. Jos siis esimerkiksi yksi kahdesta perillisestä saa arvokkaan asunnon, voidaan toiselle antaa arvoltaan hieman pienempi mökki ja lisäksi rahaa. Myös rahavarat voidaan kuitenkin jakaa tasan osakkaiden kesken, ellei testamentissa ole muuta määrätty.

Rahavarat ovat kuolinpesässä hyödyllinen omaisuuslaji myös muilta osin kuin helpon jaettavuutensa perusteella. Pesän rahavaroista pystytään esimerkiksi maksamaan hautauskulut ja vainajan velat. Lisäksi esimerkiksi rintaperillisten lakiosat voidaan suorittaa lähtökohtaisesti aina rahassa, mikä voi helpottaa jaon toimittamista. Aina kuolinpesässä ei ole riittävästi rahavaroja, jotta perinnönjako saataisiin järkevästi toimitettua. Näin voi olla erityisesti tilanteissa, joissa jako on annettu pesänjakajan tehtäväksi. Tällöin pesänjakaja saattaa joutua myymään kuolinpesän muuta omaisuutta jaon toimittamiseksi eli pesän muitakin varoja joudutaan muuttamaan rahaksi. Kun jako kuitenkin saadaan toimitettua joko osakkaiden sopimalla siitä haluamallaan tavalla tai pesänjakajan päätöksellä, täytyy rahavarat jakaa osakkaille perinnönjakokirjan mukaisesti. Rahavarat ovatkin yleensä perinnönjaon aikaan kuolinpesän tilillä, josta ne reaalisessa jaossa tilitetään osakkaille.

Rahavarat ovat siis perinnönjaossa yksi helpoiten jaettavista omaisuuslajeista, ja osakkailla on mahdollisuus sopia niiden jakamisesta, tai jakamatta jättämisestä, haluamallaan tavalla. Perinnönjakoon ja rahavaroihin liittyvänä riskinä voidaan kuitenkin mainita liika innokkuus rahavarojen pikaiseen jakamiseen, jonka seurauksena pesän asioiden hoito ja muun omaisuuden myöhempi jako voivat vaikeutua. Perinnönjakoon liittyvissä tarkemmissa kysymyksissä apua saat esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa