Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja pesänjakajan palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden sopimusjakona, tai toimitusjakona siten, että tuomioistuimen määräämä pesänjakaja suorittaa perinnön jakamisen. Toimitusjako tulee kyseeseen muun muassa tilanteissa, joissa kuolinpesän osakas vaatii pesänjakajan määräämistä, sekä silloin, jos jonkun kuolinpesän osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu. Jos kuolinpesä on laaja, voidaan määrätä useampikin pesänjakaja. Mikäli perinnönjako toteutetaan toimitusjakona, on pesänjakaja oikeutettu palkkioon hoitamastaan perinnönjaosta.

Pesänjakajaksi voidaan lain mukaan määrätä kyseiseen tehtävään sopiva henkilö. Yleistä on, että pesänjakajan tehtäviä hoitaa lakimieskoulutuksen suorittanut henkilö. Pesänjakajalla on oikeus saada toimittamastaan perinnönjaosta kohtuullinen palkkio kuolinpesän varoista. Lain mukaan palkkion tulisi olla suhteessa pesän laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työmäärään. Palkkion suuruus määräytyy näin ollen pesän laadun ja laajuuden sekä tehtävän suorittamiseen käytetyn työmäärän perusteella. Lisäksi pesänjakajalla on oikeus saada korvaus kuluistaan.

Pesänjakajan palkkio maksetaan lähtökohtaisesti vainajan kuolinpesän varallisuudesta. Näin ollen kuolinpesän osakas ei ole henkilökohtaisessa vastuussa palkkion maksamisesta, elleivät kuolinpesän osakkaat ole muuta sopineet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa