Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja pesän ulkopuoliset varat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta ja kuolinpesistä säädetään yleisesti perintökaaressa. Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona tai toimitusjakona. Toimitusjaolla tarkoitetaan pesänjakajan tekemään kuolinpesän jakoa. Sopimusjaolla taas osakkaiden keskenään tekemää sopimusta jaon toteutuksesta. Jakokirjasta näkee, miten perukirjassa luetteloitu omaisuus jaetaan perillisten kesken.

Perinnönjako voidaan toteuttaa vasta perunkirjoituksen pitämisen ja perukirjan laatimisen jälkeen. Ennen jakoa kuolinpesä tulee myös olla kokonaan selvitetty. Se tarkoittaa sitä, että kaikki velat ja maksut tulee olla maksettuina. Vasta tämän jälkeen voidaan perukirjassa lueteltua vainajan omaisuutta jakaa perillisten kesken. Pesän varallisuuteen voi kuulua kaikenlaista omaisuutta. Yleensä vainajalla voi olla esimerkiksi rahavaroja, kiinteistöjä tai asunto-osakkeita sekä autoja tai muuta hieman kalliimpaa irtaimistoa. Tällöin usean perillisen kesken tasajako voi olla hankalaa. Ei välttämättä haluta jakaa omaisuutta niin, että jokainen osakas saisi tietyn määräosan tietystä omaisuudesta. Tällä tarkoita esimerkiksi sitä, että A, B ja C saisit kaikki 1/3 omistuksen asunnosta. Sen sijaan yleensä halutaan jakaa niin, että yksi saa asunnon, toinen auton ja niin edelleen...

Aina varallisuuden sopusuhtainen jakaminen ei kuitenkaan onnistu. Tällöin saatetaan joutua käyttämään myös pesän ulkopuolisia varoja. Sillä tarkoitetaan sitä, että kiinteistön tai arvopaperin ns. yhteisomistajuus puretaan niin, että sen saava osakas luovuttaa toiselle tai toisille osakkaille varallisuutta omasta pussistaan. Näitä varoja ei oteta huomioon pesän varallisuuden jakoa toimitettaessa, vaan tavallaan kaksi osakasta perii asunnon yhdessä ja toinen ostaa ns. toisen omilla rahoilla ulos siitä. Tällöin kuitenkin maksajan kannattaa huomioida veroseuraamuksen. Tällöin hän nimittäin ostaa kiinteistön / asunnon toisen puolikkaan ja tästä osasta tulee maksaa varainsiirtoveroa ja mahdollisesti luovutusvoittoveroa. Mikäli näihin liittyen heräsi kysymyksiä kannattaa ottaa yhteyttä osaaviin lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa