Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja perintövero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakimääräinen perimysjärjestys kertoo sen, kuka perii vainajan omaisuuden. Perimysjärjestystä noudatetaan silloin, kun perittävä ei ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Testamentistakin huolimatta rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan, joka on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Perintönä ja testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa, jos perinnönjättäjä tai perinnön- tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa.

Perintöveroa maksavat perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat. Perintövero lasketaan jokaisen perillisen osalta erikseen. Perintöveron määrään vaikuttavat perintöosuuden suuruus ja osapuolten välinen sukulaisuussuhde. Perilliset on jaettu kahteen perintöveroluokkaan perinnön- tai testamentinsaajan ja vainajan välisen sukulaisuussuhteen mukaan. Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei makseta lainkaan veroa. Myös perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata 4000 euroon asti.

Ensimmäiseen perintöveroluokkaan kuuluvat perittävän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaressa tarkoitettu avustus. Lisäksi aviopuolisoon rinnastetaan sellainen perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilö, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Perintöveron määrä lasketaan ensimmäisessä perintöveroluokassa seuraavasti:

  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 20 000 – 40 000, vero alarajan kohdalla on 100 euroa ja ylimenevältä osalta 7 %
  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 40 000 – 60 000, vero alarajan kohdalla on 1 500 euroa ja ylimenevältä osalta 10 %
  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 60 000 – 200 000, vero alarajan kohdalla on 3 500 euroa ja ylimenevältä osalta 13 %
  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 200 000 – 1 000 000, vero alarajan kohdalla on 21 700 ja ylimenevältä osalta 16 %
  • jos perinnön arvo on 1 000 000 euroa tai enemmän, vero alarajan kohdalla on 149 700 ja ylimenevältä osalta 19 %.

Toiseen perintöveroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. Perintöveron määrä lasketaan toisessa perintöveroluokassa seuraavasti:

  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 20 000 – 40 000, vero alarajan kohdalla on 100 euroa ja ylimenevältä osalta 19 %
  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 40 000 – 60 000, vero alarajan kohdalla on 3 900 euroa ja ylimenevältä osalta 25 %
  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 60 000 – 200 000, vero alarajan kohdalla on 8 900 euroa ja ylimenevältä osalta 29 %
  • jos perinnön arvo sijoittuu välille 200 000 – 1 000 000, vero alarajan kohdalla on 49 500 euroa ja ylimenevältä osalta 31 %
  • jos perinnön arvo on 1 000 000 euroa tai enemmän, vero alarajan kohdalla on 297 500 euroa ja ylimenevältä osalta 33 %.

Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää noin 6 kk. Kun perintöverotus on tehty, Verohallinto lähettää perillisille verotuspäätökset perintöveron määrästä. Verotuspäätöksestä käy ilmi, onko perukirjaan merkitty omaisuuden arvo ja vähennykset hyväksytty perintöverotuksen perusteeksi. Jos perintöveroa ei tule maksettavaksi, verotuspäätös voidaan toimittaa ainoastaan perukirjaan merkitylle asiainhoitajalle.

Tietoa perintöveron maksuajankohdasta ja apua perintöverotuksn oikaisuvaatimuksen tekemiseen saat ottamalla yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa