Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako- ja osituskirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta säädetään perintökaaressa. Kun henkilö kuolee, syntyy tietyille henkilöille perillisasema. Tällöin vainajan omaisuus siirtyy heidän hallintaansa, kuolinpesälle. Kuolinpesän osakkaita ovat siis yleensä perilliset, yleistestamentin saaja ja osituksen suorittamiseen asti leski. Ennen perinnönjakoa on kuitenkin erotettava naimisissa olevien puolisoiden omaisuus toisistaan. Mikäli puolisoilla ei ollut avioehtoa, kuuluu heille molemmille puolet omaisuudesta avio-oikeuden nojalla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että puolet omaisuudesta kuuluu kuolinpesälle ja puolet leskelle. On siis toimitettava omaisuuden ositus ennen kuin kuolinpesän omaisuutta voidaan aloittaa jakamaan. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kuolinpesän omaisuutta ei ole yksilöitä ennen ositusta.

Ositustoimituksessa vainajan ja hänen puolisonsa omaisuus lasketaan ja jaetaan heidän kesken. Vasta kun lesken osuus on laskettu ja mahdollinen tasinko jaettu, voidaan perintö jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Omaisuuden osituksessa omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Jos kuolleella puolisolla oli enemmän omaisuutta kuin eloonjääneellä, tulee kuolinpesän maksaa tasinkoa hänelle. Mutta jos eloonjäänyt puoliso on se, joka omistaa enemmän omaisuutta, on hänellä oikeus pitää kaikki oma omaisuutensa itsellään. Tällaisesta omaisuuden osituksesta on aina laadittava osituskirja. Siitä käy ilmi molempien varallisuus, kuinka paljon tasinkoa tulee maksaa ja mitä omaisuutta kukin on jaossa saanut pitää. Tällainen jakokirja allekirjoitetaan, mikä todistaa sen hyväksytyksi molempien puolisoiden osalta. Osituskirja tuleekin laatia, jotta vältytään myöhemmiltä riitaisuuksilta. Tämän osituksen jälkeen voidaan sitten jatkaa perinnönjakoa normaalisti kuolinpesään kuuluvan omaisuuden osalta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa