Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja ongelmat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako on mahdollista toteuttaa pesän osakkaiden eli yleensä perillisten ja testamentinsaajien välisellä sopimuksella eli sopimusjakona tai virallisemmin oikeuden määräämän pesänjakajan toimittamana toimitusjakona. Lähtökohtaisesti perinnönjako toimitetaan osakkaiden sopimuksella, ja päätöksiin vaaditaan yleensä kaikkien osakkaiden suostumus. Perinnönjaossa voidaan joutua ongelmiin, jos osakkaiden välille ei löydetä yhteisymmärrystä. Yksikin erimielinen osakas voi periaatteessa estää jaon. Tällöin voi pesänjakajan määrääminen olla tarpeen.

Kuolinpesän selvittämisen jälkeen osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Tällöin perintö on lähtökohtaisesti jaettava perintöosuuksien mukaisesti. Eloonjääneellä puolisolla voi kuitenkin olla suoraan laista johtuva oikeus pitää puolisoiden yhteinen koti ja asuntoirtaimisto hallussaan. Osakkaat sopivat haluamallaan tavalla siitä, miten perinnönjako toteutetaan. Kuolinpesä voidaan myös jättää toistaiseksi jakamatta, jos kukaan osakkaista ei vaadi jakoa.

Pesänjakajan määräämistä voidaan hakea esimerkiksi silloin, kun perinnönjakoa ei muuten saada tehdyksi. Pesänjakajan tarkoitus on toimia puolueettomana tahona, joka tekee pesän jakamiseksi tarpeelliset päätökset. Pesänjakajana toimii usein asianajaja tai muu oikeudellinen asiantuntija. Pesänjakaja pyrkii lähtökohtaisesti edistämään osakkaiden välistä sovinnollista ratkaisua jaossa. Pesänjakajalla on kuitenkin oikeus myydä kuolinpesän omaisuutta, jotta jaon toimittaminen helpottuu. Kiinteän omaisuuden myyntiin pesänjakaja tarvitsee kaikkien osakkaiden suostumuksen, mutta tarpeen vaatiessa voi ilmankin suostumusta myydä omaisuutta tuomioistuimelta saamansa luvan nojalla. Pesänjakaja pyrkii jakamaan omaisuuden siten, että jokainen saa osan kaikenlaisesta omaisuudesta. Pesänjakajan tekemää jakoa voi tyytymätön osakas moittia käräjäoikeudessa määräajassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa