Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja omaisuuden arvostus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaon yhteydessä suoritetaan perittävän omaisuuden arvostus, eli määritetään kyseessä olevan omaisuuden rahallinen arvo. Arvon määrittäminen on tärkeää perintöveroseuraamusten kannalta. Mikäli perintö on oikein arvostettu, määräytyy perintövero oikein. Mikäli omaisuuden arvo on esimerkiksi määritetty liian korkeaksi, tulee pesän osakkaiden maksettavaksi liian paljon perintöveroja. Liian matala arvostus saattaa puolestaan aiheuttaa jälkiveroseuraamuksia ja muita sanktioita, mikäli tällainen tapahtuma tai tarkoitus on toteennäytettävissä.

Perinnönjaossa omaisuuden arvostus tapahtuu perukirjassa. Siinä määritetään vainajalle kuuluneet varat ja velat sekä niiden arvo. Omaisuuden arvo määritetään vainajan kuolinhetken perusteella. Omaisuudelle merkitään se arvo, joka omaisuudella oli vainajan kuolinhetkellä, ja näiden arvojen perusteella määräytyy myös maksuun pantava perintövero. Omaisuuden arvostamisessa noudatetaan käypiä arvoja, eli todennäköisiä luovutushintoja, mikäli omaisuus myytäisiin sillä hetkellä. Tämän määrittäminen saattaa olla hankalaakin, joten välillä on syytä tukeutua esimerkiksi asiantuntijoihin, jotka osaavat auttaa omaisuuden arvostamisessa. Omaisuuden arvostamisessa auttavat myös perusteet, joita noudatetaan omaisuuden arvostamisesta tulo- ja omaisuusverotuksessa. Perukirjan lopussa uskotut miehet allekirjoituksillaan sekä yleisesti käytetyllä klausuulilla toteavat, että he ovat arvioineet pesän varat ja velat parhaan ymmärryksensä mukaan.

Irtaimet esineet ja muut tavarat, joilla on vain vähäinen arvo (kuten vaatteet ja taloustavarat) ovat helpompia arvostaa, ja näille voidaan melko vapaasti määritellä todennäköinen arvo. Arvon vaihtelu on usein niin pientä, ettei se merkittävästi vaikuta koko vainajan omaisuuden arvoon. Mikäli tällaisen arkikäytössä olevan omaisuuden arvo on lähes mitätön, voidaan se usein jättää jopa perukirjaan merkitsemättä. Eniten ongelmia omaisuuden arvostamisessa saattaa aiheuttaa erilaiset arvopaperit, osakkeet ja muut vastaavat kohteet.

Perinnönjaossa tapahtuva omaisuuden arvostus on erittäin tärkeä vaihe, ja usein tilanteessa onkin lakimies tai muu asiantuntija avustamassa. Mikäli asia herätti lisäkysymyksiä, tulee ne ehdottomasti varmistaa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa