Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja lainhuudatus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisen kuoltua hänen kuolinpesänsä osakkaat voivat vaatia pesän jakoa. Ennen perinnönjakoa on toimitettava perunkirjoitus sekä omaisuuden ositus tai erottelu, jos vainaja oli ollut naimisissa, eikä ositusta puolisoiden välillä ollut aiemmin suoritettu. Kun perinnönjako on toimitettu, tulee pesästä kiinteää omaisuutta saaneiden hakea lainhuutoa eli omistuksensa kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuudatusaika alkaa siitä, kun perinnönjako on saanut lainvoiman. Lainvoiman perinnönjako saa, jos jakoa ei ole moitittu kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta tai jos kaikki pesän osakkaat hyväksyvät jaon ja sitoutuvat olemaan sitä moittimatta. Ennen perinnönjaon toimittamista ei lainhuutoa osuuteensa voi hakea, ellei perillisiä ole vain yksi, tai ellei lainhuutoa voi hakea testamentin nojalla. Perinnönjaossa nimittäin selviää, minkälaisen osan kiinteistöstä perillinen saa tai saako hän lainkaan kiinteää omaisuutta.

Lainhuutoa haetaan toimittamalla lainhuutohakemus Maanmittauslaitokselle. Lainhuutohakemuksen voi toimittaa heti perinnönjaon toimittamisen jälkeen, vaikka jako ei olisi lainvoimainen, eikä lainhuudatusaika siten vielä alkanut. Lainhuutohakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitystä omistusoikeudestaan. Perinnönjaon ollessa kyseessä tämä tarkoittaa yleensä ainakin perukirjan kopiota sukuselvityksineen, mahdollista testamenttia sekä alkuperäistä perinnönjakokirjaa. Kirjaamismenettelyssä saannon laillisuus tutkitaan, ja jos kaikki on kunnossa, myönnetään hakijalle lainhuuto perinnönjakokirjan mukaiseen osuuteen. Tämän jälkeen omistaja voi halutessaan hakea myös osuutensa muodostamista uudeksi kiinteistöksi.

Perinnönjaossa saatu kiinteä omaisuus on siis lainhuudatettava normaaliin tapaan. Kiinteistö on voitu jakaa myös osittaisessa perinnönjaossa, jolloin lainhuutoa haetaan osittaisen perinnönjakokirjan nojalla. Vaikkei kuolinpesää olisikaan jaettu tai se olisi jaettu muuten kuin kiinteistön osalta, voi kuolinpesän osakas hakea selvennyslainhuutoa kiinteistöön. Tämä tarkoittaa omistuskirjauksen selventämistä luetteloimalla pesän osakkaat rekisteriin, ja selvennyslainhuudon hakeminen voikin helpottaa pesän asioiden myöhempää hoitoa. Selvennyslainhuuto ei kuitenkaan vastaa tavallista lainhuutoa ja kiinteistö kuuluu edelleen jakamattomaan kuolinpesään. Pesän osakkaille tulevat osuudet selviävät vasta perinnönjaossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa