Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja koti-irtaimisto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on saatu selvitetyksi asianmukaisella tavalla, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Perinnönjako voidaan toimittaa kahdella eri tavalla. Tavallisimmin kuolinpesän osakkaat hoitavat sen itse sopimalla keskenään perinnönjaon toimittamisen yksityiskohdista, mihin heillä onkin lain mukaan oikeus. Perinnönjako voidaan kuitenkin antaa myös pesänjakajan toimitettavaksi. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, mikäli joku kuolinpesän osakkaista sitä vaatii, taikka mikäli jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu.

Perinnönjaossa jokaisella kuolinpesän osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus saada osalleen osuus kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Se, kuinka paljon omaisuutta osakkaille perinnönjaossa tosiasiallisesti tulee, riippuu ensinnäkin siitä, kuinka paljon omaisuutta kuolinpesään tosiasiassa kuuluu, sekä siitä, kuinka paljon perillisasemassa olevia henkilöitä on perintöä jakamassa. Mikäli mahdollista, jokaiselle perilliselle tulisi antaa tasapuolisesti kaikenlaista omaisuutta kuolinpesästä. Jos omaisuutta ei kuitenkaan sen laadun vuoksi voida jakaa osiin, se tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan yhden perillisen perintöosuuteen.

Useissa tapauksissa perinnönjako suoritetaan kuolinpesän osakkaiden kesken, jolloin he voivat sopia vapaasti siitä, mitä omaisuutta kenellekin perinnönjaossa tulee. Tällöinkin tulee kuitenkin ottaa huomioon se, ettei kenenkään perillisen oikeuksia loukata. Tavanomainen koti-irtaimisto voidaan myös jakaa perillisten kesken heidän haluamallaan tavalla. Jos perittävä oli kuollessaan naimisissa, hänen leskellään on kuitenkin lain mukaisesti oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon lisäksi tavanomainen asuinirtaimisto. Usein tällaisissakin tilanteissa kuitenkin koti-irtaimistoa jaetaan, vaikkakin vain vähäisissä määrin. Lesken hallintaoikeutta ei tule kuitenkaan loukata tarpeettomasti.

Tavallisesti perinnönjaon kohteena oleva koti-irtaimisto on kohtalaisen vähäarvoista, eikä sen jakamiselle perillisten kesken olekaan esteitä. Jos koti-irtaimistoon kuuluu kuitenkin huomattavan arvokasta irtainta, esimerkiksi arvotaulu, se voidaan joutua myymään, jos kaikkien perillisten oikeuksia ei voida täysimääräisesti muutoin toteuttaa eikä sitä saada sopivasti sijoitettua yhdelle perilliselle tulevaan osuuteen. Lakimiehiltämme voi pyytää lisää neuvoja perintöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa