Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja kiinteistön myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaon toimittamisen myötä kuolinpesän omaisuus siirtyy perillisten omistukseen. Koska perinnönjako edellyttää omaisuuden jakamista perillisille kuuluviin osiin, voi jakokelvoton omaisuus tuottaa ongelmia. Jos suurin osa kuolinpesän omaisuudesta muodostuu kiinteistöstä, kuten omakotitalosta, on sen jakamiseksi osakkaiden kesken löydettävä ratkaisu. Vaihtoehtona kiinteistön ollessa perinnönjaon kohteena on ensinnäkin se, että yksi osakas ottaa koko kiinteistön omistukseensa ja maksaa muille osakkaille heidän osuuksiaan vastaavat rahasummat. Toisin sanoen hän lunastaa muut osakkaat pois kiinteistön perimisestä. Mikäli tämänkaltaiseen sopimukseen ei päästä, on kiinteistö realisoitava eli myytävä ennen perinnönjaon toimittamista. Kiinteistön myynnistä saadut rahat on helppo jakaa perillisten kesken perinnönjaossa.

Perinnönjaossa ensisijainen toimintamalli on aina sopimusjako, jossa perilliset sopivat keskenään siitä, mikä omaisuuserä siirtyy kunkin perillisen omistukseen. Perilliset laativat perinnönjaosta niin kutsutun jakokirjan, jossa luetteloidaan jäämistön omaisuus ja jokaiselle perilliselle kuuluva osuus. Sopimusjaossa perilliset sopivat keskenään myös kiinteistön myynnistä, mikäli katsovat sen parhaaksi ratkaisuksi. Jos perilliset eivät sen sijaan pääse yhteisymmärrykseen perinnönjaosta, voi tuomioistuin määrätä hakemuksesta ulkopuolisen pesänjakajan toimittamaan perinnönjaon. Yhdenkin perillisen vaatimus riittää, jotta tuomioistuin määrää pesänjakajan. Pesänjakajaa ei ole sidottu perillisten vaatimuksiin, vaan pesänjakajan tulee toimia parhaaksi katsomallaan ja lain edellyttämällä tavalla perinnön jakamisessa. Kiinteistön myynnin osalta pesänjakajan on kuitenkin aina saatava kaikkien perillisten valtuutus. Pelkkä suullinen suostumus ei riitä, vaan pesänjakajan oikeudesta myydä kiinteistö on laadittava kirjallinen valtakirja. Mikäli pesänjakaja ei saa perillisiltä valtuutusta kiinteistön myyntiin, voi hän hakea myyntilupaa tuomioistuimelta. Tuomioistuin voi myöntää tai evätä myyntiluvan kuultuaan asiassa ensin perillisiä.

Mikäli perinnönjakoon ja siihen liittyvän kiinteistön myynnistä herää lisäkysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan lakimiehiimme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa