Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja kiinteistön lunastus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako tulee toimittaa, kun kuolinpesä on selvitetty, ja joku kuolinpesän osakkaista vaatii jakoa. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat ja leski osituksen toimittamiseen saakka. Perinnönjako hoidetaan yleisimmin osakkaiden keskinäisellä perinnönjakosopimuksella. Jos osakkaat eivät kuitenkaan pääse yhteisymmärrykseen jaosta, voidaan kuolinpesään määrätä hakemuksesta pesänjakaja, joka lopulta päättää jaon sisällöstä, jos sopimusta ei hänenkään johdolla saada aikaiseksi. Kuolinpesään kuuluu usein kiinteistö, joka voi muodostaa pääosan pesän varallisuudesta. Jos kiinteistön jakaminen osiin osakkaiden kesken ei ole vaihtoehto, eikä pesän omaisuus riitä siihen, että kiinteistö laitettaisiin yhden osakkaan perintöosaan, jää jäljelle käytännössä kaksi vaihtoehtoa: kiinteistö voidaan myydä tai joku osakkaista voi lunastaa sen pesän ulkopuolisilla varoilla.

Osakas voi siis perinnönjaon yhteydessä lunastaa pesään kuuluvan kiinteistön käyttämällä siihen omia varojaan. Tällöin ulkopuolisilla varoilla maksettu osa katsotaan vastikkeelliseksi luovutukseksi muilta osakkailta kiinteistön lunastavalle osakkaalle. Kiinteistön ostajan eli lunastajan tulee tällöin maksaa varainsiirtoveroa tietty prosenttiosuus, artikkelia kirjoitettaessa 4 %, vastikkeesta. Lisäksi osuutensa kiinteistöstä luovuttaneet osakkaat voivat joutua maksamaan luovutusvoittoveroa, jos heille syntyy voittoa verrattuna kiinteistön perintöverotuksessa käytettyyn verotusarvoon. Lunastuksen seurauksena kiinteistön omistajanvaihdoksesta aiheutuukin jonkin verran enemmän veroseuraamuksia, kuin jos osakas saisi kiinteistön perintönä ilman ulkopuolisten varojen käyttöä.

Kiinteistön lunastaminen onnistuu perinnönjaossa silloin, jos kuolinpesän osakkaat pääsevät sopimukseen jaon sisällöstä. Varsinaista lunastusoikeutta pesän kiinteistöihin ei osakkailla kuitenkaan ole, joten jos muut osakkaat vastustavat lunastusta, ei sitä ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi enemmistöpäätöksellä tai oikeuskirjallisuuden kannan mukaan edes pesänjakajan päätöksellä. Lunastuksen toteutus vaatii siis kaikkien osakkaiden suostumuksen. Jos sinulla on edelleen kysyttävää kiinteistön lunastuksesta perinnönjaossa, lisätietoja ja tapauskohtaisia neuvoja saat soittamalla lakipuhelimeemme.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa