Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja irtain omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa jaetaan vainajan muun omaisuuden lisäksi myös irtain omaisuus perillisten kesken. Irtain omaisuus jaetaan testamentin mukaisesti, mikäli perittävä oli sellaisen laatinut ja määrännyt siinä irtaimen omaisuutensa jakamisesta. Tällöin muilla perillisillä ei ole oikeutta sellaiseen omaisuuteen, joka on testamentilla määrätty tietylle henkilölle. Mikäli testamenttia ei ole, jaetaan irtain omaisuus kaikkien perillisten kesken. Tällaiset irtainta omaisuutta koskevat perintöriidat ovat yleisiä, mikäli kuolinpesässä on tunnearvoa sisältäviä tavaroita tai arvokasta omaisuutta. Useat perilliset saattavat tavoitella samaa suvussa kulkenutta arvo-omaisuutta ja vaatia sitä itselleen eri perustein. Irtaimen omaisuuden perinnönjaossa ongelmallista on se, ettei esineitä voida jakaa osiin. Perinnönjaossa on löydettävä muita sovinnollisia keinoja, joihin perilliset tyytyvät esineistöä jaettaessa.

Perintökaaren mukaan jokaiselle osakkaalle tulisi antaa osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta, eli jokaisella olisi oikeus murto-osaan jokaisesta esineestä. Kuten edellä on mainittu, tämä on harvoin mahdollista. Sen takia lain mukaan tällaiset esineet tuleekin jakaa kokonaisina samassa osassa.

Lähtökohtaisesti kuolinpesän osakkailla on vapaus jakaa irtain omaisuus keskenään haluamallaan tavalla. Irtaimen omaisuuden perinnönjaossa on mahdollista järjestää myös huutokauppa osakkaiden kesken tai koko kuolinpesä voidaan myydä ulkopuoliselle taholle perillisten yhteisestä aloitteesta. Tämä toki edellyttää osakkaiden yhteisymmärrystä ja sovintoa omaisuutta jakaessa. Tämä on myös edullisempi keino, sillä pesänjakajan suorittama omaisuuden jakaminen saattaa tulla hyvinkin kalliiksi. Pesänjakajalla on nimittäin oikeus saada korvaus pesänjakajana työskentelystä.

Mikäli perilliset eivät saa keskenään sovittua irtaimen omaisuuden jakamisesta eikä jakoa saada muuten toimitetuksi, voidaan kuolinpesälle määrätä pesänjakaja huolehtimaan jaon suorittamisesta. Pesänjakajalla on valta päättää, kuinka irtain omaisuus jaetaan, eikä perillisillä ole juuri vaikutusvaltaa pesänjakajan toimintaan.

Mikäli minkäänlaista sovintoa ei saavuteta perinnönjaossa, voi kuolinpesän irtaimen omaisuuden myyminen tulla kyseeseen. Tuomioistuin voi tällöin pesänjakajan esityksestä määrätä, että tietty omaisuus tai tarvittaessa pesän koko omaisuus on pesänjakajan toimesta myytävä. Näin omaisuudesta saadut rahavarat voidaan jakaa perillisten kesken.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa