Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja huijaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa tarkoitus on saada perintöasiat loppuun käsitellyiksi jakamalla perinnönjättäjän omaisuus perinnönsaajien kesken. Yleensä perinnönjako tehdään perunkirjoituksen jälkeen. Perunkirjoitus on laissa säädelty toimitus, jossa selvitetään perinnönjättäjän omaisuus ja laaditaan perukirja perinnönjaon ja perintöverotuksen pohjaksi. Perinnönjako on siis perunkirjoituksesta erillinen toimitus. Kuolinpesän selvittämisessä, perunkirjoituksessa ja perukirjan laatimisessa on omat ongelmansa, mutta tässä artikkelissa keskitytään perinnönjaon ongelmiin.

Voiko perinnönsaaja huijata jollakin tavoin perinnönjaossa oikeudetonta etua saavuttaakseen?

Tällainen on mahdollista lähinnä irtaimen omaisuuden kohdalla. On tietenkin mahdollista, että jokin perillinen epärehellisesti esimerkiksi ottaa itselleen jotakin irtainta omaisuutta salassa muilta tai muuten käyttää oikeudettomasti pesän omaisuutta. Tällaista tekoa voidaan arvioida esimerkiksi rikoksena, joskin todistelu voi olla vaikeaa. Sen vuoksi perinnönjaossa on syytä olla aktiivinen ja pyrkiä sovinnollisiin ratkaisuihin.

On hyvä ottaa huomioon, että mahdolliset kullekin perinnönsaajalle tulevan perintöosuuden määrään liittyvät ongelmat ja kiistat tulee selvittää ennen perinnönjakotoimitusta. Esimerkiksi se, loukataanko rintaperillisen lakiosaoikeutta tai onko jokin perillinen saanut ennakkoperintöä, tulee selvittää jo perunkirjoitusvaiheessa, jotta perintöverotus saadaan vastaamaan todellista tilannetta.

Perinnönjaon ongelmat ja kiistat liittyvät yleensä siihen, kuka saa mitäkin omaisuutta. Perukirjan ja lain mukaan määräytyy siis se, minkä rahallisen arvon jokainen perinnönsaaja saa ja mistä varallisuuden määrästä perinnönsaaja maksaa perintöveroa. Yksityiskohtaisempi, esinekohtainen jaon toteutus taas selviää yleensä vasta perinnönjaossa.

Perinnönjako voidaan tehdä perinnönsaajien kesken pitkänkin ajan kuluessa ja vähitellen. Perinnönjaosta on hyvä päästä sopimukseen ja siitä on syytä laatia muotomääräyksiä noudattaen perinnönjakokirja, joka selvittää sovitun tilanteen perinnönjaossa. Näin voidaan välttyä mahdollisilta epäselvyyksiltä ja myöhemmiltä kiistoilta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa