Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja hallintaoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vainaja oli kuollessaan naimisissa, hänen leskellään on vainajan kuoleman jälkeen hallintaoikeus vainajalta jääneeseen jäämistöön. Lain mukaan leski saa pitää vainajan jäämistön jakamattomana hallinnassaan, ellei vainajan rintaperillisen tekemästä jakovaatimuksesta tai vainajan tekemästä testamentista muuta johdu. Leskellä on hallintaoikeuden perusteella oikeus hallita omaisuutta ja nauttia sen tuotto, mutta hän ei saa myydä tai luovuttaa omaisuutta ilman kuolinpesän osakkaiden suostumusta. Lesken hallintaoikeus supistuu, mikäli rintaperillinen vaatii perinnönjakoa.

Rintaperillisen tekemästä perinnönjakovaatimuksesta huolimatta leskellä on oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa, sekä tavanomaista asuntoirtaimistoa. Oikeus hallita yhteisenä kotina käytettyä asuntoa voi kuitenkin väistyä, mikäli ennen perinnönjakoa tehtävässä osituksessa selviää, että lesken omaan omaisuuteen, tai vainajan jäämistöön muutoin kuuluu kodiksi sopiva asunto. Tavanmukainen asuntoirtaimisto, esimerkiksi huonekalut, liinavaatteet ja astiat, on aina jätettävä lesken hallintaan. Lesken hallintaoikeus asuntoon on elinikäinen, eikä se ole riippuvainen lesken omasta varallisuustasosta.

Vaikka leskellä säilyykin asuntoon hallintaoikeus, asunto voi sinänsä olla perinnönjaon kohteena, jolloin se sisällytetään jonkun tai joidenkin perillisten perintöosuuteen. Perillisillä on kuitenkin oikeus saada perintö rasituksista vapaana tasaisesti. On huomattava, että sekä hallintaoikeus että oikeus perintöön voivat kohdistua vain kuolinpesään, jossa on säästöä. Jos kuolinpesä on ylivelkainen, asunto voidaan joutua myymään velkojen maksamiseksi, eikä hallintaoikeudella ole tällöin kohdetta.

Hallintaoikeus perinnönjaossa voi johtua myös perittävän tekemästä testamentista, jossa hän määrää hallintaoikeuden omaisuuteen tietylle henkilölle omistusoikeuden mennessä jollekin toiselle. Onkin tavallista, että aviopuolisot tekevät keskenään testamentin, jossa leskelle annetaan hallintaoikeus kaikkeen omaisuuteen, mutta omistusoikeus menee esimerkiksi yhteisille rintaperillisille. Näin saadaan turvattua kaikkien saajien taloudellinen asema, minkä lisäksi menettelyllä on myös kaikkia hyödyttäviä verotuksellisia etuja. Lisätietoja perintöoikeudellisista asioista voi kysyä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa