Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja halkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vainajan jäämistö jaetaan perinnönjaossa. Jakotoimituksesta laaditaan perinnönjakokirja, jossa kuolinpesään kuulunut omaisuus jaetaan pesän osakkaiden kesken. Jos jaettavaan pesään kuuluu yksi tai useampi kiinteistö, on kiinteää omaisuutta jaossa saaneen haettava saannolleen lainhuutoa. Lainhuudolla tarkoitetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää siitä, kuka tai ketkä kiinteistön omistavat. Perinnönjaossa kiinteistö jaetaan usein määräosiin osakkaiden kesken, esimerkiksi siten, että jokainen saa ¼ kiinteistöstä. Tällöin lainhuuto myös myönnetään kyseisiin määräosiin. Kiinteistön osaomistaja saattaa kuitenkin haluta muodostaa omasta määräosastaan uuden kiinteistön. Jos määräosien omistajat eivät tee kiinteistöstä keskenään jakosopimusta, jää ainoaksi erottamisvaihtoehdoksi halkomisen hakeminen. Halkomisella tarkoitetaan kiinteistötoimitusta, jossa määräosainen yhteisomistus puretaan jakamalla kiinteistö arvoltaan määräosia vastaaviksi uusiksi kiinteistöiksi.

Halkomista voi siis hakea joku määräosin omistetun kiinteistön omistajista lainhuudon saatuaan, eikä kaikkien osakkaiden suostumusta jakoon tarvita. Jakamattoman kuolinpesään kuuluva kiinteistö ei siis voi olla halkomisen kohteena. Halkomisen suorittaa toimitusinsinööri, joka käyttää tarvittaessa apunaan kahta uskottua miestä. Kiinteistön omistajat voivat vaikuttaa toimitukseen tekemällä erilaisia ehdotuksia, sopimuksia ja vaatimuksia sekä muistutuksia toimitusinsinöörin laatimaan jakosuunnitelmaan. Lopulliset päätökset tekee kuitenkin toimitusinsinööri, eikä halkomisen lopputulos aina ole osaomistajien käsissä.

Halkominen onkin yleensä työläämpi ja ennalta-arvaamattomampi toimitus kuin osapuolten keskenään määrittämän alueen erottaminen. Koska halkomisesta veloitetaan käytetyn työajan mukaan, eivät myöskään sen kustannukset ole tiedossa toimitusta aloitettaessa. Usein halkomisen sijaan perinnönjaossa syntynyt määräosainen omistus voikin olla helpommin purettavissa tekemällä jakosopimus osapuolten kesken. Sopimuksessa he määrittävät, kuka heistä saa minkäkin maa-alueen. Riitaisessa tilanteessa tämä ei kuitenkaan välttämättä onnistu, jolloin halkomistoimitus on tarpeen. Kiinteistöä perinnönjaossa tai jakosopimuksella jaettaessa kannattaakin kääntyä lakimiehen puoleen, jotta jako saataisiin vastaamaan osapuolten toiveita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa