Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja esteetön todistaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan sopimusjaossa tapahtuvasta perinnönjaosta on laadittava jakokirja, joka on allekirjoitettava. Perinnönjakokirjan allekirjoittavat jako-osakkaiden lisäksi kaksi esteetöntä todistajaa. Todistajat vakuuttavat allekirjoituksillaan perinnönjakokirjan oikeaksi ja sen, että osakkaiden omat allekirjoitukset tai heidän valtuuttamiensa asiamiesten allekirjoitukset ovat oikeita.

Todistajien esteettömyys arvioidaan jakokirjan allekirjoitushetkellä. Esimerkiksi vasta allekirjoittamisen jälkeen syntynyt esteellisyys ei vaikuta allekirjoituksen pätevyyteen. Tällainen este ei siis saa olla olemassa allekirjoitushetkellä, vaan esteellisyys saa syntyä vasta allekirjoittamisen jälkeen. Toisin kuin testamentin todistajien, perinnönjakokirjan todistajien ei edellytetä olevan allekirjoitushetkellä yhtä aikaa läsnä tai että he olisivat itse läsnä jakotoimituksessa.

Todistajien esteettömyys tarkoittaa sitä, että todistajilla ei saa olla sellaista henkilökohtaista suhdetta perinnönjaon osakkaisiin tai muuta intressiä perinnönjaon suhteen, joka voi vaarantaa todistajan puolueettomuuden asiassa. Täten ensinnäkään kukaan kuolinpesän osakkaista ei voi toimia todistajana. Myös perinnönjaosta muu mahdollisesti todistajalle aiheutuva hyöty aiheuttaa usein esteellisyyden. Lisäksi läheiset sukulaisuus- tai ihmissuhteet aiheuttavat tällaisen esteellisyyden. Esimerkiksi asianosaisen nykyinen tai entinen puoliso, asianosaiseen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tai näiden sukulaisten nykyinen tai entinen puoliso, asianosaisen sisarukset tai näiden aviopuolisot taikka asianosaisen ottovanhemmat tai ottolapset ovat sellaisia lähisukulaisia, joiden toimimista todistajina on rajoitettu.

Samaten laissa on yleisesti määrätty, että todistajien tulee olla 15 vuotta täyttäneitä sekä muuten sielullisesti terveessä ymmärryksessä, eli heidän tulee ymmärtää tekemänsä toimen sisältö ja allekirjoituksensa vaikutukset.

Perinnönjaon muodollisten määräysten noudattaminen on tärkeää, jotta perinnönjako sujuu joutuisasti ja ongelmitta. Välillä esteellisyyden arviointi saattaa olla hankalaakin. Mikäli Teillä heräsi kysymyksiä todistajien esteettömyydestä tai tietyn henkilön kyvystä toimia todistajana, kannattaa asia varmistaa lakimieheltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa