Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja erimielisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän saattaminen jakokuntoon on perinnönjaon aloittamisen edellytys. Halutessaan kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon itse haluamallaan tavalla. Monissa tapauksissa perinnönjako sujuukin kuolinpesän osakkaiden keskinäisin sopimuksin, mikäli osakkaat ovat hyvissä väleissä ja samaa mieltä perinnönjaon sisällöstä. Riitaisissa tapauksissa perinnönjaon toimittamiseen voidaan tarvita ulkopuolista apua erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Perinnönjako voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi, jos yksikin kuolinpesän osakkaista sitä vaatii. Pesänjakajan tehtävänä on huolehtia perinnönjaon vaatimista toimenpiteistä ja saattaa perinnönjako loppuun kaikkien osapuolten oikeudet huomioiden.

Jos jo toimitetusta perinnönjaosta syntyy erimielisyyksiä, perinnönjakoa on mahdollista moittia jälkikäteen. Tämä tapahtuu nostamalla moitekanne perittävän viimeisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Moitekanne kohdistuu perinnönjakoa rasittavaan pätemättömyyteen. Pätemättömyys voi olla lievää, jolloin se saattaa korjaantua itsestään määräajassa, esimerkiksi sen vuoksi, ettei kukaan ole sitä moittinut. Moitekanne on mahdollista nostaa joko muodollisella, tai materiaalisella eli sisällöllisellä perusteella. Vastaajiksi on haastettava muut kuolinpesän osakkaat.

Sisällölliseen virheeseen voi vedota vain se kuolinpesän osakas, johon nähden virhe vaikuttaa. Muotovirheeseen voi taas vedota jokainen kuolinpesän osakkaista. Moiteaika kanteen nostamiselle on osittain riippuvainen siitä, kuka perinnönjaon on toimittanut. Muotovirheen perusteella kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta riippumatta siitä, onko sen tehnyt pesänjakaja vaiko osakkaat yhdessä. Tämä määräaika koskee myös jakoa rasittavaa sisällöllistä virhettä, mikäli perinnönjaon on toimittanut pesänjakaja. Sisällölliseen virheeseen vetoaminen kuolinpesän osakkaiden itse toimittamassa jaossa on sidottu yleisiin oikeustoimiopillisiin periaatteisiin, ja sitä on useimmissa tapauksissa moitittava kohtuullisen ajan kuluessa. Moiteaika voi kulua umpeen ja jako pätevöityä sen vuoksi, että sitä ei moitita.

Jos kuolinpesään sisältyy vaikeasti jaettavaa omaisuutta, tai jos osakkaat ovat keskenään kovin erimielisiä siitä, kuinka jako tulisi toteuttaa, voi olla tarpeen antaa perinnönjako pesänjakajan toimitettavaksi. Jälkikäteen jaon korjaaminen voi osoittautua hankalaksi sekä ajan, että kustannusten puolesta. Lakimiehiltämme voi halutessaan kysyä lisää tietoja perinnönjakoa koskevissa erimielisyyksissä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa