Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja edunvalvoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojaa tarvitaan edustamaan kuolinpesän osakasta perinnönjaossa silloin, jos joku kuolinpesän osakkaista on edunvalvonnan alainen. Käytännössä edunvalvonnan alaisia pesän osakkaita ovat alaikäiset pesän osakkaat, sekä sellaiset kuolinpesän täysi-ikäiset osakkaat, joille on määrätty edunvalvoja vajaavaltaiseksi julistamisen takia. Perinnönjaossa edunvalvojan tärkein tehtävä on vajaavaltaisen edustaminen siten, ettei tämän etua loukata perinnönjaossa.

Vajaavaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilön oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu. Vajaavaltaisella ei näin ole oikeutta itse määrätä omaisuudestaan eikä tehdä sopimuksia tai muunkaltaisia oikeustoimia, ellei laissa toisin määrätä. Tämän takia vajaavaltainen henkilö tarvitsee edunvalvojan perinnönjakotilanteessa.

Alaikäistä kuolinpesän osakasta edustavat perinnönjaossa lähtökohtaisesti tämän vanhemmat yhdessä. Jos samassa kuolinpesässä osakkaina ovat esimerkiksi sisarukset, voi näillä olla yhteinen edunvalvoja perinnönjaossa, jolleivat sisarusten edut ole ristiriidassa. Mikäli alaikäisen vanhemmat ovat itsekin kuolinpesän osakkaita, on alaikäiselle määrättävä edunvalvojan sijainen perinnönjakoon eturistiriidan takia. Näin ollen sellainen tilanne, jossa alaikäisen vanhempi edustaisi perinnönjaossa sekä alaikäistä osakasta, että itseään ei ole käytännössä mahdollinen.

Perinnön konkreettinen jakaminen voidaan toimittaa joko pesän osakkaiden sopimalla tavalla, eli sopimusjakona, tai siten, että pesänjakaja toimittaa perinnönjaon. Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi. Mikäli kuolinpesän osakkaana on henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja, ja perinnönjako suoritetaan osakkaiden sopimalla tavalla, edellytetään perinnön jakamiseen holhousviranomaisen eli maistraatin lupaa. Jos taas jäämistön jako toteutetaan pesänjakajan toimesta toimitusjakona, ei tällaista lupaa tarvita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa