Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja aviopuoliso

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan perittävän kuoleman jälkeen lähimpänä perintöön ovat oikeutettuja tämän rintaperilliset. Mikäli perittävältä ei jäänyt lainkaan rintaperillisiä, mutta hän oli kuollessaan naimisissa, hänen aviopuolisollaan on lähinnä oikeus perittävältä jääneeseen perintöön. Jotta voitaisiin selvittää, mitä omaisuutta perinnönjaossa tulee jaon kohteeksi, ensiksi kuolleen puolison jälkeen on tehtävä omaisuuden jäämistöositus, jossa selvitetään, mitä omaisuutta kummallekin puolisolle kuuluu. Mikäli puolisoilla ei ollut lainkaan avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, suoritetaan omaisuuden osituksen sijasta omaisuuden erottelu.

Perittävän kuoleman jälkeen tämän leskellä on oikeus pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan, vaikka perittävältä olisikin jäänyt rintaperillisiä. Perinnönjakoon ryhdytään, jos joku rintaperillisistä sitä vaatii. Tällöin lesken hallintaoikeus koko jäämistöön supistuu, ja hänen hallintaoikeutensa käsittää puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon sekä tavanomaisen asuntoirtaimiston. Oikeus puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon voi väistyä, mikäli jäämistöön tai lesken omaan omaisuuteen kuuluu vastaavanlainen, kodiksi soveltuva asunto. Tavanomainen asuntoirtaimisto on kuitenkin jätettävä tällöinkin lesken hallintaan. Toimitettavassa perinnönjaossa rintaperillisillä on oikeus periä vainajan jäämistö, lähtökohtaisesti yhtä suurin osuuksin. Myös leski voi vaatia perinnönjakoa toimitettavaksi.

Aviopuolisolle voi tulla perinnönjaossa omaisuutta myös testamentin johdosta. Erilaiset hallinta- ja omistusoikeustestamentit ovat puolisoiden välillä tavallisia. Testamentilla voidaan esimerkiksi määrätä, että eloonjäänyt puoliso saa hallintaoikeuden kaikkeen perittävältä jääneeseen omaisuuteen, mutta omistusoikeus omaisuuteen siirtyy puolestaan jollekin toiselle taholle, tavallisimmin puolisoiden yhteisille rintaperillisille. Rintaperilliset voivat myös sitoutua olemaan vaatimatta lakiosaansa perinnönjaossa, joka toimitetaan ensiksi kuolleen puolison jälkeen.

Aviopuolison oikeus perintöön on siis riippuvainen perittävän tekemästä testamentista, sekä siitä, oliko perittävällä rintaperillisiä vaiko ei. Sillä, saako aviopuoliso perintöön hallinta- vaiko omistusoikeuden, on merkitystä myös perintöverotuksen kannalta. Testamentilla voidaan sen sisällöstä riippuen saavuttaa verotuksellisia etuja perillisasemassa oleville, minkä selittääkin osaltaan niiden suosiota. Lakimiehiltämme voi halutessaan kysyä lisää tietoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa