Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisoilla ei ole oikeutta ensiksi kuolleen puolison perintöön, jos avioeroasia on laitettu vireille perittävän kuollessa. Avioeroasia tulee vireille, kun puolisot yhdessä tai toinen puolisoista hakee avioeroa käräjäoikeudelta.

Tietyissä tilanteissa puoliso voi kuitenkin olla oikeutettu perimään puolisonsa, vaikka eroa koskeva hakemus olisikin vireillä puolison kuolinhetkellä. Tällainen tilanne voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun puolisot ovat sopineet, että avioliitto jatkuu harkintavaiheen jälkeen. Eloonjääneellä puolisolla on velvollisuus näyttää, että tällainen sopimus on todellisuudessa tehty.  Myös korkein oikeus on ottanut tilanteeseen kantaa ja painottanut ratkaisussaan puolisoiden välistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Avioero voi vaikuttaa perittävän jälkeiseen pesänselvitykseen sillä perusteella, ettei avioeron tilanteessa ole toimitettu puolisoiden välistä omaisuuden ositusta. Perinnönjaon edellytyksenä on, että ositus on suoritettu puolisoiden välillä. Vasta tämän jälkeen saadaan tietää mitkä varat kuuluvat kuolinpesään ja mitkä vastaavasti entisen puolison varallisuuteen. Epäselvyyksien välttämiseksi onkin syytä suorittaa omaisuuden ositus heti avioliiton päätyttyä.

Lakimiehemme auttavat perinnönjakoon ja omaisuuden ositukseen liittyvissä kysymyksissä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa