Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ja avioehto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisot voivat tehdä keskenään avioehdon, jossa määrätään avio-oikeuden sulkemisesta toisen omaisuuteen joko kokonaan tai osittain. Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliittoa taikka sen aikana. Tehdystä avioehtosopimuksesta riippuu se, miten tulee toimia perinnönjakoon valmistautuessa ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen. Jotta avioehtosopimus olisi pätevä, se tulee tehdä kirjallisesti ja noudattaen muitakin lain määrittämiä muotosäännöksiä.

Kun toinen puolisoista kuolee, voidaan toimittaa joko jäämistöerottelu tai -ositus, jotta saadaan selville se, mitä omaisuutta kuolleelle puolisolle kuului ja mikä tulee siten perinnönjaon kohteeksi. Jos puolisoilla on ollut avioehto, jossa toisen puolison avio-oikeus omaisuuteen on suljettu täysin pois, suoritetaan omaisuuden erottelu, jolloin omaisuus yksinkertaisesti jaetaan omistussuhteiden mukaisesti. Tällöin myöskään tasinkoa ei makseta toiselle osapuolelle. Jos avioehtoa ei ole ollut lainkaan tai se on tehty koskemaan vain tiettyä omaisuutta, suoritetaan jäämistöositus, jolloin puolisoiden omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan lesken ja kuolinpesän välillä. Jos toisella osapuolella on enemmän omaisuutta, tämän tulee suorittaa toiselle osapuolelle tasinkona tämä omaisuuden erotuksen määrä. Leski voi kuitenkin kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa toiselle osapuolelle. Tällöin ei ole lainkaan merkitystä sillä, mikä lesken oma varallisuus on. Kun ositus on toimitettu lainvoimaisesti, on tiedossa se, mitä omaisuutta ensin kuolleen puolison jälkeen on jaettavissa.

Vaikka puolisot olisivat tehneet avio-oikeuden täysin poissulkevan avioehdon, tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta lesken oikeuteen hallita jäämistöä jakamattomana. Lesken oikeus voi supistua tästä vain silloin, jos rintaperillinen vaatii perinnön jakamista. Tällöinkin leskellä on useimmissa tapauksissa oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanomaista asuinirtaimistoa jakamattomana hallinnassaan. Avioehtosopimuksella ei voida sulkea pois tätä lesken oikeutta.

Perinnönjaossa on mahdollista antaa testamenttiin perustuen jotakin omaisuutta perilliselle ja määrätä samalla, ettei tämän nykyisellä tai tulevalla puolisolla ole avio-oikeutta tähän omaisuuteen. Tällainen avio-oikeusmääräys on testamentissa kohtalaisen tavanomainen. Puolisot voivat ottaa myös itse avioehtosopimukseensa määräyksen siitä, ettei heillä ole avio-oikeutta toisen perintönä saamaan omaisuuteen. Tehdystä avioehtosopimuksesta voidaan tosiasiassa poiketa puolison tekemän testamentin vuoksi, jos leskelle on jätetty testamentilla enemmän omaisuutta taikka sellaista omaisuutta, jonka ei tulisi avioehtosopimuksen vuoksi tulla lainkaan hänelle. Avioehtoa ja testamenttia laatiessa on syytä kiinnittää huomiota niiden muotoiluun ja sanamuotoon, jotta haluttu lopputulos saataisiin varmasti aikaan, ja se voikin olla kannattavaa jättää asiantuntevan lakimiehen tehtäväksi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa