Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako isän kuoltua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako toimitetaan sopimus- tai toimitusjakona. Sopimusjaossa perinnönjaon suorittaa kuolinpesän osakkaat, joita ovat perilliset, yleistestamentin saajat, tietyissä tilanteissa leski tai kuolleen puolison entinen aviopuoliso, jos avioero-ositusta ei ole vielä suoritettu. Toimitusjaon suorittaa pesänjakaja, joka on tuomioistuimen määräämä tehtävään sopiva henkilö. Pesänjakajan toimii usein lakimies.

Tilanteissa, joissa isä menehtyy, lähimpänä perillisen asemassa ovat isän rintaperilliset eli lapset. Avioliitossa syntyneet lapset ovat automaattisesti rintaperillisen asemassa isyysolettaman perusteella. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten kohdalla edellytetään, että isä on tunnustanut lapsen omakseen. Rintaperillisenä pidetään myös adoptiolasta. 

Perinnönjaon voi aloittaa, kun perunkirja on toimitettu eli toisin sanoen perittävän varat ja velat on selvitetty.  Yksinkertaisimmillaan koko kuolinpesän varallisuus jaetaan perittävän rintaperillisten kesken tasaosuuksin. Perintöosuuksiin vaikuttavat kuitenkin ennakkoperinnöt ja muut lahjat ja suoritukset, joita perittävä on eläessään antanut. Jos perittävältä on jäänyt puoliso eli leski, on hänellä oikeus pitää koko perintöä jakamattomana hallussaan. Rintaperillisillä on kuitenkin oikeus vaatia perinnönjakoa, mutta lesken vähimmäissuojaksi jää oikeus hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa sekä sen tavanomaista irtaimistoa. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa