Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako irtain omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon keskenään sopimusjakona, heillä on lähtökohtaisesti oikeus jakaa kuolinpesään kuuluva omaisuus haluamallaan tavalla. Kun kuolinpesä on selvitetty, kenellä tahansa sen osakkaalla on mahdollisuus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjako voidaan jättää myös pesänselvittäjän hoidettavaksi, jolloin hän tekee tosiasialliset ratkaisut koskien omaisuuden reaalista jakamista.

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus saada osalleen samanlaatuista omaisuutta. Tällöin he voivat saada samassa suhteessa irtainta omaisuutta, sekä useimmiten jakaa sen keskenään haluamallaan tavalla. Mikäli perintöä ovat jakamassa vain vainajan rintaperilliset, eikä perittävä ole tehnyt testamenttia kenenkään muun henkilön hyväksi, omaisuuden jakaminen on useimmiten yksinkertaista, etenkin, jos osakkaat ovat hyvissä väleissä keskenään. Irtainta omaisuutta on tällöin tultava jokaisen osakkaan hyväksi tasapuolisesti, mutta tarkemmasta jakamisesta osakkaat voivat huolehtia itse.

Mikäli perittävältä on jäänyt leski, irtaimen omaisuuden jakamista rajoittaa lesken oikeus pitää tavanomainen asuinirtaimisto jakamattomana hallinnassaan. Jos perittävä on tehnyt testamentin, jonka nojalla tietty esine tai omaisuuserä on testamentattu tietylle henkilölle, hänellä on lähtökohtaisesti oikeus saada esine osalleen, mikäli rintaperillisten oikeutta lakiosaan ei loukata. Jos kuolinpesän omaisuutta on jakamassa lesken kuoleman jälkeen hänen perillistensä lisäksi ensiksi kuolleen aviopuolison toissijaiset perilliset, eli hänen vanhempansa, sisaruksensa tai näiden jälkeläiset, on molemmilla perillistahoilla lähtökohtaisesti oikeus saada osalleen sellaista irtainta omaisuutta, joka on kuulunut perittävän omaisuuteen. Tämä sääntö soveltuu tilanteisiin, jolloin ensiksi kuolleen puolison on perinyt leski.

Kuolinpesään kuuluvasta jäämistöstä annettu tiettyä esinettä tai omaisuuserää koskeva määräys on joko täytettävä, tai siihen tarvittava omaisuus on asetettava erityiseen hoitoon ennen perinnönjaon toimittamista. Irtaimen omaisuuden jakaminen on mahdollista kuolinpesän osakkaiden sopimuksella ja vapaamuotoisesti toimitettavalla jaolla, kunhan kaikkien perillisten oikeudet huomioidaan tasapuolisesti, ja kuolinpesä on muuten selvitetty asianmukaisesti. Lisää tietoa perimysjärjestyksestä ja perinnönjaon toteuttamisesta voi kysellä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa