Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatu selvitettyä asianmukaisesti, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan toimittaa perinnönjaon keskinäisten sopimustensa perusteella heidän haluamallaan tavalla. Perinnönjako voidaan antaa pesänjakajan hoidettavaksi, jos joku kuolinpesän osakas sitä vaatii, taikka jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu.

Jotta kaikki asianomaiset voisivat osallistua perinnönjakotilaisuuteen, lausua jaon sisällöstä mielipiteensä ja valvoa oikeuksiaan, heille on kaikille ilmoitettava perinnönjaon toimittamisesta. Jos perinnönjako on annettu pesänjakajan hoidettavaksi, hänellä on lain mukaan velvollisuus määrätä perinnönjaon aika ja paikka, sekä ilmoittaa näistä kuolinpesän osakkaille. Ilmoitus tapahtuvasta perinnönjaosta tapahtuu kutsumalla osakkaat todisteellisesti perinnönjakotilaisuuteen. Todisteellisuus edellyttää sitä, että myöhemmin kyetään näyttämään toteen se, että kutsu on lähetetty jokaiselle osakkaalle. Perinnönjakotilaisuuteen on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, ja tarvittaessa myös heidän lailliset edustajansa ja asiamiehensä. Myös vainajan leski voidaan kutsua perinnönjakotilaisuuteen, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas sen vuoksi, ettei puolisoilla ollut toistensa omaisuuteen avio-oikeutta. Jos on tarpeen järjestää useampi perinnönjakokokous, osakkaille tulee ilmoittaa niistä jokaisesta.

Perinnönjaosta on ilmoitettava kaikille asianosaisille myös siinä tapauksessa, että osakkaat toimittavat perinnönjaon keskenään. Usein tämä ilmoitus tapahtuu epämuodollisesti, esimerkiksi sopimalla yksityiskohdista sähköpostitse. Kutsussa on ilmoitettava perinnönjaon aika ja paikka, sekä se, mitä tilaisuutta kyseinen kutsu koskee. Osakkaiden kutsuminen perinnönjakoon on laillisesti tapahtuneen perinnönjaon edellytys. Jos joku kuolinpesän osakkaista on jäänyt todisteellisesti kutsumatta perinnönjakoon, sitä rasittaa mitättömyys. Mitätöntä perinnönjakoa ei ole tarpeen, eikä sitä voida moittia, vaan katsotaan, että laillista perinnönjakoa ei ole lainkaan tapahtunut. Korjauskeinona tällaisessa tilanteessa on kuolinpesän osakkaan oikeus vaatia laillisen perinnönjaon toimittamista. Jokaiselle osakkaalle on siis ilmoitettava perinnönjaosta hyvissä ajoin, jotta jälkikäteisiltä riidoilta vältyttäisiin.

Perinnönjaosta on ilmoitettava myös verottajalle, mikäli siihen ryhdytään ennen kuin perintöverotus on saatettu loppuun. Perintöverotuksen pohjana toimii lähtökohtaisesti perukirja, joka tulee toimittaa Verohallinnolle. Myös perinnönjaosta laadittu perinnönjakokirja on lähetettävä, jos verotusta ei olla toimitettu ennen perinnönjakoa. Lakimiehiltämme voi kysyä tarvittaessa lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa