Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ilman avioehtoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisot voivat avioliittonsa aikana päättää laatia avioehdon, joka määrittelee omaisuuden jakamista heidän välillään joko avioeron jälkeen tai toisen puolison kuoltua. Omaisuuden jakaminen tapahtuu osituksessa. Avioehdolla puolisot voivat rajata osituksen ulkopuolelle koko oman henkilökohtaisen omaisuutensa, vain tietyn omaisuuden tai määrätä, että vain toisella puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Mikäli avioehtoa ei ole laadittu, kaikki omaisuus on niin sanotun avio-oikeuden alaista. Tällöin kaikki puolisoiden oma ja yhteinen omaisuus tulee osituksessa jaettavaksi.

Kun henkilö on kuollut, toimitetaan hänen omaisuutensa osalta perinnönjako. Ennen perinnönjaon toimittamista toimitetaan aina ositus, mikäli vainaja oli naimisissa ja puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tilanne on aina tämä, kun avioehtoa ei ole laadittu. Ositus ja perinnönjako voidaan toimittaa usein samanaikaisesti samassa toimituksessa, ja niistä voidaan laatia yhteinen asiakirja. Asiakirjasta ilmenee tällöin molempien toimitusten eteneminen ja sisältö.

Mikäli puolisot eivät ole laatineet avioehtosopimusta, jaetaan puolisoiden omaisuus osituksessa pääsäännön mukaan puoliksi puolisoiden välillä. Avioehto sen sijaan sulkisi osan omaisuudesta osituksen ulkopuolelle, eikä se siten tulisi jaettavaksi. Kun omaisuus on jaettu arvoltaan puoliksi, tulee enemmän omaisuutta omistavan puolison luovuttaa omaisuutta tasinkona vähemmän omistavalle puolisolle. Mikäli vainajalla oli enemmän omaisuutta kuin leskellä, luovuttaa kuolinpesä tasinkoa leskelle. Leskellä on tosin tässä suhteessa ns. tasinkoprivilegi, eli etuoikeus, jolla hän voi kieltäytyä tasingon luovuttamisesta kuolinpesälle.

Kun ositus on toimitettu ja mahdollinen tasinko suoritettu lesken ja kuolinpesänvälillä, voi perinnönjako edetä normaalien jakosääntöjen mukaisesti. Mikäli perinnönjako ja avioehdon suhde herättää kysymyksiä, kannattaa ne varmistaa lakipuhelimestamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa