Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako esteetön todistaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun vainajan kuolinpesä on asianmukaisella tavalla selvitetty, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon keskenään haluamallaan tavalla, tai se voidaan tietyissä tapauksissa antaa pesänjakajan hoidettavaksi. Perinnönjaosta laaditaan perinnönjakokirja, jonka on noudatettava todistettavuuden vuoksi tiettyjä lain edellyttämiä muotovaatimuksia. Perinnönjaon toimittamistavasta riippuen nämä muotovaatimukset vaihtelevat todistajien osalta.

Jos perinnönjako on toimitettu kuolinpesän osakkaiden kesken sopimusjakona, perinnönjakokirja on otettava sekä kuolinpesän osakkaiden, että kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Allekirjoitukset vaaditaan jokaiselta osakkaalta tai osakkaan edunvalvojalta, mutta niitä ei ole välttämätöntä saada samanaikaisesti. Allekirjoitusten aitouden varmistamiseksi kahden esteettömän todistajan on myös allekirjoitettava perinnönjakokirja. Todistajien allekirjoitusten ei myöskään tarvitse tapahtua samanaikaisesti, eivätkä he ota niillä kantaa siihen, onko perinnönjako toteutettu oikein vai ei. Todistajien allekirjoitukset ilmaisevat ainoastaan sen, että osakkaat ovat vahvistaneet perinnönjaon toteutuneen perinnönjakokirjasta ilmenevällä tavalla, ja että osakkaiden allekirjoitukset ovat oikeita.

Todistajien tulee olla esteettömiä vain sillä hetkellä, kun he allekirjoittavat perinnönjakokirjan. Myöhemmin mahdollisesti syntyvä esteellisyys ei vaikuta heidän asemaansa. Todistaja on esteellinen, jos hän on oikeustoimeen osallinen tai oikeustoimi tehdään hänen hyväkseen, taikka jos hän on toimituksen asianosainen, tai toimitus koskee hänen oikeuttaan. Todistaja ei saa myöskään olla tällaisen henkilön nykyinen tai entinen aviopuoliso tai nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, eikä todistajalla saa olla tällaiseen henkilöön vastaavanlaista parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuvaa läheistä suhdetta. Todistaja ei myöskään saa olla sukulaisuus- tai läheisessä suhteessa henkilöön, jonka tehtäviin toimitus tai oikeustoimen tekemiseen myötävaikuttaminen kuuluu. Todistajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt, eikä todistajaksi voi ottaa henkilöä, jonka henkinen toiminta on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä.

On mahdollista, että jokaisen kuolinpesän osakkaan allekirjoituksen vahvistaa kaksi eri todistajaa. Todistajien tulee olla kuitenkin esteettömiä edellä mainituin tavoin. Mikäli perinnönjako on annettu pesänjakajan tehtäväksi, hän allekirjoittaa perinnönjakokirjan yksin. Todistajia ei tällöin vaadita lainkaan. Pesän osakkaat voivat allekirjoituksellaan vahvistaa hyväksyvänsä pesänjakajan tekemän perinnönjaon, mutta heillä ei tällöin ole enää oikeutta moittia sitä myöhemmin. Lisätietoja perinnönjaosta voi kysyä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa