Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako Espanjassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimivaltainen tuomioistuin perintöasioissa määräytyy perittävän viimeisen asuinpaikan mukaan. Myös perimykseen ja perinnönjakoon soveltuva laki määräytyy sen valtion lain mukaan, missä perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka. On muistettava, että asuinpaikka ei välttämättä määräydy väestörekisterimerkinnän mukaan. Tosiasiallinen asuinpaikka on merkitsevä. Jos henkilöllä oli kuollessaan asuin- tai kotipaikka Espanjassa, hänen perinnönjakoonsa sovelletaan Espanjan lakia. Myös perintöasioissa toimivaltainen tuomioistuin on tällöin espanjalainen tuomioistuin. Vaikea tulkintatilanne on käsillä, kun henkilö asuu puolet vuodesta Espanjassa ja puolet vuodesta Suomessa.

Perittävä voi myös määrätä perimykseensä sovellettavasta laista. Sovellettavaksi voidaan määrätä vain sen valtion laki, jonka kansalainen perittävä on määräystä antaessaan tai kuollessaan tai sen valtion laki, jossa perittävällä on määräystä antaessaan tai kuollessaan kotipaikka taikka jossa hänellä on aikaisemmin ollut kotipaikka. Määrättyä lakia sovelletaan siis myös perinnönjakoon. Jos Espanjassa asunut suomalainen on määrännyt perimykseensä sovellettavaksi Suomen lain, perinnönjako kattaa koko jäämistön. Määräys on annettava testamentille säädetyssä muodossa, jotta se olisi pätevä. Perittävän kelpoisuus testamentin tekemiseen määräytyy sen valtion lain mukaan, jota on sovellettava perimykseen tai sen valtion lain mukaan, missä perittävällä oli kotipaikka tai asuinpaikka testamenttia tehdessään tai määräystä antaessaan, taikka sen valtion lain mukaan, jonka kansalainen perittävä silloin oli. Testamentti on tässä tapauksessa suositeltava tehdä Espanjan lain mukaan espanjaksi ja suomeksi ja tallettaa paikalliselle notaarille.

Suomen ja Espanjan perimystä säätelevät lait eroavat jonkin verran toisistaan. Espanjassa asuvan suomalaisen kannattaa siis tehdä Espanjan lain mukaan pätevä testamentti, jos hän haluaa, että hänen jälkeensä toimitettavaan perinnönjakoon sovelletaan Suomen lakia. Jos perittävällä oli kuollessaan kotipaikka Espanjassa ja henkilö ei ole tehnyt testamenttia, ollaan myös Suomessa sijaitsevan omaisuuden osalta sidottuja niihin ratkaisuihin, joita espanjalaisessa perinnönjaossa tehdään. 

Euroopan unionin jäsenvaltiossa tehty päätös tunnustetaan toisissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä. Espanjassa tehty perinnönjako siis tunnustetaan Suomessa. Eurooppalainen perintöasetus on helpottanut rajat ylittäviä perintöasioita tuomalla käyttöön asiakirjan nimeltä eurooppalainen perintötodistus. Eurooppalaisen perintötodistuksen avulla perilliset, testamentinsaajat ja testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Todistusta voidaan käyttää osoittamaan esimerkiksi kunkin todistuksessa mainitun perillisen tai mahdollisen testamentinsaajan asema ja oikeudet ja osuus jäämistöstä; tietty jäämistöön kuuluva omaisuus todistuksessa mainitulle yhdelle tai useammalle perilliselle tai yhdelle tai useammalle mahdolliselle testamentinsaajalle; sekä todistuksessa mainitun henkilön valtuudet toimeenpanna testamentti tai hallinnoida jäämistöä. Eurooppalainen perintöasetus määrää vain sovellettavasta laista. Se ei ole muuttanut jäsenmaiden sisäisiä käytäntöjä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia. Jos asut Espanjassa tai omistat Espanjassa omaisuutta, sinun kannattaa kääntyä juristimme puoleen. Voi myös olla, että tietyssä tapauksessa Espanjan laki saattaa soveltua paremmin suunnitelmiisi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa