Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ensiksi kuolleen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintökaaressa säädetään perinnönjaosta. Lähtökohtaisesti pesän selvittämisen jälkeen jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia pesän jakoa. Mikäli vainaja oli naimisissa kuollessaan, tulee ennen tällaista perinnönjakamista toimittaa omaisuuden ositus eli omaisuuden jakaminen puolisoiden kesken tai omaisuuden erottelu. Tämän jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako kuolleelle puolisolle kuuluvasta omaisuudesta ja osakkailla on mahdollisuus toimittaa perinnönjako itse sopimallaan tavalla. Perinnönjaon voi toimittaa myös pesänjakaja, jos jollekin pesän osakkaalle kuuluva osuus on ulosmitattu tai jos joku osakas sitä vaatii. Pesää ei kuitenkaan ole pakko jakaa heti ensiksi kuolleen puolison jälkeen eli lesken eläessä, vaan se voidaan jättää myös jakamatta tai jakaa osittain ja jakaa kokonaan vasta leskenkin kuoltua. Huomioon on kuitenkin otettava, että perunkirjoitus on aina pakollinen kuoleman jälkeen, mutta itse perinnönjaolle ei ole asetettu määräaikaa.

Lisäksi leskeksi jääneellä puolisolla on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana, josta seuraa, että perinnönjako tehdään vasta lesken kuoltua. Rintaperillisillä on kuitenkin mahdollisuus vaatia perinnön jakamista heti, mikäli he näin haluavat toimia. Leskellä ei ole tällöin valtaa hallita koko omaisuutta, mutta hänen hallintaansa on jätettävä kuitenkin puolisoiden yhteinen koti (ellei hänen omaan omaisuuteensa sisälly asunnoksi sopivaa omaisuutta) ja tavanomainen koti-irtaimisto. Mikäli rintaperillisiä eli lapsia ei ole, perii leski ensiksi kuolleen puolison yksin ensi vaiheessa. Jos vainajalla ei ole puolisoa, suoritetaan perinnönjako suoraan rintaperillisten kesken ja jos rintaperillisiäkään ei ole, tulevat osakkaiksi vainajan vanhemmat ja heidän jälkeen myös sisarukset. Lähtökohtana perinnönjaossa on, että perintöosaa jaettaessa kullakin perillisellä on oikeus saada jaossa osuuttansa vastaavan osan kaikenlaisesta omaisuudesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa