Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako ennakkoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako on mahdollista toteuttaa vainajan kuoleman jälkeen, kun perunkirjoitus on toimitettu, tiedossa olevat velat on maksettu sekä mahdollinen ositus on toimitettu. Näin ollen perintöä ei voida jakaa perittävän eläessä. Perittävä on kuitenkin voinut vielä eläessään antaa tietynlaisia lahjoja tai luovuttaa muuta omaisuuttaan perillisilleen ennakkoon. Nämä lahjat katsotaan pääsääntöisesti lainsäädäntömme mukaan ennakkoperinnöiksi, jotka otetaan huomioon perinnönjaossa perillisen perintöosaa laskettaessa.

Ennakkoperinnöksi katsotaan perittävän elinaikanaan rintaperilliselleen antama lahja. Myös lahjanluontoinen kauppa voidaan katsoa ennakkoperinnöksi, mikäli perittävä on esimerkiksi myynyt perilliselleen omaisuutta selkeästi alihintaan. Ennakkoperinnöksi ei kuitenkaan katsota tavanomaisia, suhteellisen pieniä lahjoja. Näin ollen perittävä voi antaa esimerkiksi tavanomaisen merkkipäivälahjan rintaperilliselleen ilman, että tätä katsotaan ennakkoperinnöksi.

Vainajan elinaikanaan rintaperilliselle antama lahja katsotaan olettamuksen mukaan ennakkoperinnöksi, ellei muuta näytetä toteen. Tämä olettama koskee ainoastaan perittävän rintaperillisille annettuja lahjoja. Todistustaakka, eli velvollisuus näyttää toteen se, että kyseinen lahja on otettava ennakkoperintönä huomioon perintöosia laskettaessa, on sillä, joka vetoaa siihen, että kyseessä on ennakkoperintö. Lahjan huomioon ottaminen edellyttää sitä, että joku pesän osakkaista, tai lahjan saaja itse vetoaa aktiivisesti lahjan huomioon ottamiseen perinnönjaossa.

Ennakkoperintönä annettu lahja tai lahjanluontoinen kauppa otetaan laskennallisesti huomioon perinnönjaossa siten, että ennen perittävän kuolemaa annettu ennakkoperintö vähennetään siitä perintöosasta, joka rintaperilliselle muutoin tulisi. Näin ollen lahjaa ei kuitenkaan esimerkiksi palauteta kuolinpesään. Lain mukaan lahjaksi saadulle omaisuudelle on annettava laskennassa se arvo, mikä sillä oli sillä hetkellä, kun lahjansaaja sen vastaanotti.

Lahjanantaja, eli perittävä, voi eläessään ottaa kantaa siihen, onko tämän antama lahja ennakkoperintöä vai ei. Täten vainaja on voinut elinaikanaan esimerkiksi määrätä, ettei jokin tietty lahja ole ennakkoperintöä. Tällaisen määräyksen lahjan antaja on voinut antaa esimerkiksi lahjakirjassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa