Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako, ei yhteisiä lapsia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tässä artikkelissa käsitellään perinnönjakoa aviopuolisoiden välillä silloin, kun toinen puoliso kuolee. Perinnön jakautuminen tapahtuu eri tavoin riippuen siitä, onko puolisoilla yhteisiä lapsia tai ei ollenkaan lapsia vai onko vain toisella puolisolla lapsia. Testamentilla voidaan poiketa lain mukaisesta perintöjärjestyksestä.

Kun puolisoilla ei ole yhteisiä lapsia eikä kummallakaan puolisolla ole omia lapsia, leski perii puolisonsa suoraan lain nojalla. Kuollut puoliso on voinut kuitenkin eläessään testamentilla sivuuttaa lesken perintöoikeuden kokonaisuudessaankin, sillä leskellä ei ole oikeutta lakiosaan. Lakiosa tarkoittaa rintaperillisen laissa säädettyä oikeutta osaan perinnöstä. Oikeutta lakiosaan perinnönjättäjä ei voi testamentilla poistaa. Lakiosa on puolet siitä perintöosasta, jonka perillinen ilman testamenttia saisi.

Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, lapset ovat rintaperillisen asemassa ja heillä luonnollisesti on oikeus perintöön kuolleen puolison jälkeen. Leski ei peri tässä tilanteessa, ellei ole laadittu testamenttia lesken hyväksi. Ennen perinnönjakoa toimitetaan kuitenkin avioliiton päättymisen johdosta omaisuuden ositus puolisoiden välillä. Vasta osituksen jälkeen muodostuu kuolleen puolison varsinainen kuolinpesä, joka menee yhteisille lapsille, ellei kuollut puoliso ole testamentannut omaisuutta leskelle. Rintaperillisillä on kuitenkin aina oikeus lakiosaan. Lesken kuoltua yhteiset rintaperilliset perivät lesken.

Jos kuolleella puolisolla on ollut omia lapsia, jotka eivät ole yhteisiä lesken kanssa, tilanne perinnön suhteen on vastaava, kuin jos puolisoilla oli yhteisiä lapsia. Kuolleen puolison lapset ovat hänen rintaperillisiään ja omaisuuden osituksen jälkeen perintö menee rintaperillisille. Erona tässä tilanteessa on tietenkin se, että kuolleen puolison lapsilla ei ole oikeutta periä leskeä tämän kuoleman jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa