Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako avopuolison kuoltua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avopuoliso ei kuulu lakimääräiseen perimysjärjestykseen, joten avopuolisot eivät peri toisiaan lain nojalla. Avopuolisolla ei myöskään ole oikeutta jäädä asumaan perheen yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, jos asunto kuuluu kuolleen avopuolison omaisuuteen. Avopuolison kuoleman jälkeen toimitetaan omaisuuden erottelu. Molemmat puolisoista pitävät oman omaisuutensa. Kuolleen avopuolison perilliset määräytyvät lakimääräisen perimysjärjestyksen nojalla, ellei avopuoliso ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Testamentilla ei kuitenkaan voi loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan.

Perittävän sukulaiset on jaettu perillisryhmiin. Jos perittävältä ei jää ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvia perillisiä, muihin perillisryhmään kuuluvat perilliset eivät ole oikeutettuja perintöön. Perillisryhmästä siirrytään toiseen perillisryhmään vain, jos lähempään perillisryhmään kuuluvia perillisiä ei ole.

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat perittävän rintaperilliset eli lapset ja heidän jälkeläisensä. Jos perittävän lapsi on kuollut, hänen osuutensa menee hänen jälkeläisilleen. Tässä perillisryhmässä kuolleen perillisen tilalle tulee aina hänen jälkeläisensä. Myös avopuolison perivät siis ensisijaisesti hänen lapsensa.

Toiseen perillisryhmään kuuluvat perittävän vanhemmat. Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä, hänen vanhempansa saavat hänen omaisuutensa. Omaisuus jaetaan perittävän äidin ja isän kesken tasan. Jos jompikumpi vanhemmista on kuollut, kuolleen vanhemman osuus jaetaan perittävän veljien ja sisarien kesken. Kuolleen veljen ja kuolleen sisaren tilalle tulevat heidän jälkeläisensä. Jos sisaruksia tai heidän jälkeläisiään ei ole, mutta jompikumpi vanhemmista elää, saa elossa oleva vanhempi koko perinnön.

Jos perittävällä ei ole ensimmäiseen eikä toiseen perillisryhmään kuuluvia perillisiä, perintö siirtyy kolmanteen perillisryhmään. Tällöin omaisuuden saavat perittävän isovanhemmat. Kuolleen isovanhemman osuus menee hänen lapsilleen. Perimysoikeus on katkaistu perittävän serkkuihin. Serkut eivät ole enää oikeutettuja perintöön. Jos perillisellä ei ole yhteenkään perillisryhmään kuuluvia perillisiä, valtio perii koko omaisuuden.

Avopuoliso ei siis peri puolisoaan lain nojalla. Jos avopuolisolle halutaan antaa oikeus toisen puolison omaisuuteen tämän kuoleman jälkeen, tulee avopuolisoiden tehdä testamentti.

Avopuolisolla voi kuitenkin olla oikeus saada avustuksena rahaa, muuta omaisuutta tai käyttöoikeus omaisuuteen, jos se harkitaan kohtuulliseksi, jos hänen toimeentulonsa on perittävän kuoleman vuoksi heikentynyt ja avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Avustuksen antamisella ei saa loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan, ellei siihen ole painavia syitä. Avustuksen tarvetta ja määrää harkitaan tapauskohtaisesti ottamalla huomioon eloonjääneen avopuolison mahdollisuus turvata toimeentulonsa, hänen ikänsä, parisuhteen kesto sekä muut näihin verrattavat seikat.

Avopuolisolla voi olla oikeus myös hyvitykseen tai hän voi olla velvollinen maksamaan hyvitystä kuolleen avopuolison perillisille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa