Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako avoliitossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako avoliitossa on toteutettu varsin eri tavalla kuin avioliitossa. Perinnönjaon sijaan avoliitossa puhutaan omaisuuden erottelusta. Avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisolla ei ole oikeutta toisen puolison omaisuuteen tämän kuoleman jälkeen. Jos avopuolisot ovat hankkineet yhteistä omaisuutta, on yhteisomistus tarvittaessa purettava. Avopuolisolla ei ole oikeutta hallita yhteisenä kotina käytettyä asuntoa eikä asuinirtaimistoa jakamattomana. Jos avopuolisolle halutaan antaa oikeus periä puolisonsa, on sitä varten tehtävä testamentti.

Avoliiton päättyessä toisen avopuolison kuolemaan toimitetaan omaisuuden erottelu, jos avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen sitä vaatii. Omaisuuden erottelussa molemmat avopuolisot pitävät oman omaisuutensa. Omaisuus kuuluu pääsääntöisesti sille, jonka nimissä omaisuus oli molempien eläessä.

Avopuoliso ja kuolleen avopuolison perilliset voivat sopia omaisuuden erottelusta keskenään. Omaisuuden erottelusta on laadittava erottelukirja. Avopuolison ja kuolleen avopuolison perillisten on allekirjoitettava erottelukirja ja lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avopuoliso tai kuolleen avopuolison perilliset voivat myös hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelun suorittamiseksi. Pesänjakaja allekirjoittaa erottelukirjan.

Avopuolisolla tai kuolleen avopuolison perillisillä on oikeus saada hyvitystä, jos avopuolison katsotaan auttaneen puolisoaan kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta ja tämän vuoksi toinen puolisoista on saanut perusteetonta etua. Hyvityksen suorittamisesta voidaan sopia avopuolison ja kuolleen avopuolison perillisten kesken tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä pesänjakajalle. Jollei pesänjakajan määräämistä ole haettu, hyvitysvaatimus voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Avopuolison asema on suojattu siten, että eloonjääneellä avopuolisolla voi mahdollisen hyvityksen lisäksi olla oikeus saada avustusta, jos hänen toimeentulonsa on kuolleen avopuolison vuoksi heikentynyt ja avustus on tarpeellinen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi.

Avopuolisolla ei siis ole oikeutta kuolleen puolison omaisuuteen ilman testamenttia, eikä avopuolison asemaa ole turvattu niin kuin lesken asema on turvattu avioliiton päättyessä. Avopuolison taloudellinen asema voidaan turvata ainoastaan testamentin tekemisellä.

On siis huomattava, että hyvitykseen voi olla oikeutettu avopuoliso tai kuolleen avopuolison perilliset, kun taas avustukseen on oikeutettu ainoastaan avoleski. Lisätietoa hyvityksen ja avustuksen edellytyksistä saat ottamalla yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa