Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa on kyse vainajan omaisuuden jakamisesta perillisten kesken. Jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan tasan. Tällöin leski saa puolet omaisuudesta ja toinen puoli jaetaan perillisten kesken. Ositusta ei kuitenkaan tehdä, jos leskellä ja vainajalla oli avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehtosopimus vaan tällöin toimitetaan omaisuuden erottelu. Pesän velat on myös maksettava ennen perinnönjaon aloittamista.

Perinnönjako voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Perinnönjaosta voidaan sopia perillisten kesken tai se voidaan toimittaa toimitusjakona. Perilliset voivat keskenään sopia siitä, miten vainajan omaisuus tullaan jakamaan heidän kesken. Jos perilliset eivät pääse yksimielisyyteen omaisuuden jakamisesta, jaon toimittaa pesänjakaja. Käräjäoikeus voi perillisen hakemuksesta määrätä pesänjakajan, joka vastaa perinnönjaosta. Pesänjakaja määrää perinnönjaon ajan ja paikan sekä kutsuu perilliset koolle.

Pesänjakajan tavoitteena on saada perilliset sopimaan perinnönjaosta. Jos perilliset tässä vaiheessa ovat yksimielisiä omaisuuden jakamisesta, toimitetaan jako perillisten tahdon mukaisesti. Jos yksimielisyyteen ei vieläkään päästä, pesänjakaja suorittaa perinnönjaon siten, että jokainen perillinen saa osan kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Jollei jakoa muuten saada toimitetuksi, voidaan tietty omaisuus tai tarvittaessa koko omaisuus myydä ja omaisuudesta saatavat rahat jaetaan perillisten kesken.

Perinnönjaosta laaditaan jakokirja. Jos pesänjakaja on toimittanut jaon, jako tulee voimaan pesänjakajan allekirjoittamisen jälkeen. Jos jako on suoritettu sopimalla siitä perillisten kesken, perinnönjako tulee voimaan, kun perilliset ovat allekirjoittaneet jakokirjan ja kaksi esteetöntä henkilöä on todistanut sen oikeaksi. Perillisellä on oikeus moittia perinnönjakoa kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta.

Ennen perinnönjakoa on siis otettava huomioon mahdollisen osituksen toimittaminen ennen jaon aloittamista sekä maksettava pesän velat. Jaon aloittaminen ennen velkojen maksua johtaa perillisten henkilökohtaiseen velkavastuuseen. Perilliset voivat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla tai hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Riitaisissa perinnönjaoissa on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa