Minilex - Lakipuhelin

Perinnön jako perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden keskenään tekemällä sopimuksella, tai se voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi osakkaan vaatimuksesta taikka silloin, jos jonkun osakkaan perintöosuus on ulosmitattu. Kun kuolinpesä on asianmukaisella tavalla selvitetty, kenellä tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeus vaatia perinnönjaon aloittamista. Perinnönjakoa ei saa aloittaa ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu, ja kaikki tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon.

Jos perinnönjako on annettu pesänjakajan toimitettavaksi, tulee tämän arvostaa jäämistössä reaalisesti oleva omaisuus jakohetken mukaiseen käypään arvoon. Hänen on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka, sekä kutsuttava todisteellisesti kuolinpesän osakkaat perinnönjakotoimitukseen. Hänen on koitettava saada kuolinpesän osakkaat sopimaan perinnönjaon sisällöstä. Osakkaiden tekemä sopimus tulee ottaa perinnönjaon perustaksi. Perinnönjaon toteuttamiseksi tulee selvittää osakkaiden suhteelliset ja arvomääräiset perintöosat, eli se, kuinka moni henkilö on oikeutettu saamaan perintöä kuolinpesästä ja kuinka paljon perintöä heidän osalleen tulee. Jos ainoita perillisiä ovat esimerkiksi perinnönjättäjän lapset, tämä on usein kohtalaisen yksinkertaista.

Jokaisella perillisellä on lähtökohtaisesti oikeus saada osalleen osuus kaiken laatuisesta omaisuudesta, milloin tämä vain on mahdollista omaisuuden laatu huomioon ottaen. Tietty omaisuus voidaan myös joutua laittamaan yhden perillisen perintöosaan, taikka siihen voidaan perustaa yhteisomistussuhde. Näin toimitaan usein esimerkiksi kiinteistöjen kohdalla. Jos perinnönjaon toimittaa pesänjakaja, hän voi hakea tuomioistuimelta omaisuuden myyntilupaa, jos perinnönjakoa ei saada muutoin toimitettua. Jos kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon itse, he voivat usein jakaa esimerkiksi perinnönjättäjälle kuuluneen tavanomaisen koti-irtaimiston haluamallaan tavalla.

Perinnönjaosta on laadittava jakokirja, josta tulee ilmetä vähintään kuolinpesän osakkaiden nimet ja osakkuuden perusta, jako-osuuksien suhteellinen suuruus sekä se, mitä omaisuutta osakkaat saavat osalleen perinnönjaossa. Jakokirjan allekirjoittaa joko pesänjakaja, jos hän on toimittanut perinnönjaon, taikka kaikki kuolinpesän osakkaat, jolloin se on myös todistettava oikeaksi. Tavallisimmin perinnön jakaminen sujuu kohtalaisen yksinkertaisesti, etenkin jos perilliset ovat toisilleen tuttuja, eikä jäämistöön kuulu vaikeasti jaettavaa omaisuutta. Jos kuolinpesään kuuluu esimerkiksi yritys, tai perilliset ovat riitaisia, voi olla tarpeen harkita pesänjakajan hakemista perinnönjaon toimittamiseen. Pesänjakajana voi toimia esimerkiksi asiantunteva lakimies. Lakimiehiltämme voi kysyä tarvittaessa lisää tietoa perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa