Minilex - Lakipuhelin

Perimysjärjestys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos perittävä ei ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla, noudatetaan perinnönjaossa perintökaaren mukaista lakimääräistä perimysjärjestystä. Testamentilla ei kuitenkaan voi loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin, kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä. Testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana kohtuullisen ajan kuluessa eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty. Rintaperillinen voidaan myös tietyissä erityistilanteissa tehdä perinnöttömäksi, jolloin hänellä ei ole oikeutta edes lakiosaa. Pesään tehtävistä laskennallisista lisäyksistä, jotka nostavat lakiosan määrää sekä perinnöttömäksi tekemisestä saat lisätietoa soittamalla lakipuhelimeen.

Lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan perinnön saavat perittävän rintaperilliset. Kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Jos perittävän lapsi on kuollut, hänen osuutensa jaetaan hänen jälkeläistensä kesken. Jos perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä, mutta hän oli naimisissa, aviopuoliso perii kuolleen puolisonsa.

Jos perittävä oli naimaton eikä häneltä jäänyt rintaperillisiä, perivät hänen vanhempansa koko omaisuuden. Sekä äiti että isä saavat molemmat puolet perinnöstä. Jos jompikumpi vanhemmista on kuollut, hänen osuutensa jaetaan hänen lapsiensa kesken. Kuolleen veljen tai sisaren sijaan tulee hänen jälkeläisensä. Jos sisaruksia ei ole, mutta jompikumpi vanhemmista elää, perii elossa oleva vanhempi koko omaisuuden.

Jollei edellä mainittuja perillisiä ole, saavat perinnön perittävän isovanhemmat, kumpikin sukuhaara saa puolet perinnöstä. Kuolleen isovanhemman osuus menee hänen lapsilleen. Jos lapsia eli perittävän tätejä tai setiä ei ole toisessa sukuhaarassa, saa toinen sukuhaara koko omaisuuden. Muut kuin edellä mainitut sukulaiset eivät peri lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan. Perimys katkeaa siis perittävän serkkuihin, serkut eivät enää ole oikeutettuja perintöön. Jos yhtäkään edellä mainittua, serkkua lähempää sukulaista ei ole, valtio perii koko omaisuuden.

Perinnönjakoa koskevissa asioissa on yleensä syytä kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa