Minilex - Lakipuhelin

Perikunta ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perikunta-termillä viitataan puhekielessä joko kuolinpesään tai kuolinpesän osakkaisiin, jotka voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Perikunta-termiä on mahdollista käyttää vapaamuotoisemmissa sopimuksissa kuolinpesä-termin sijaan. Pesänselvittämisen jälkeen kuolinpesän osakkailla on oikeus vaatia perinnönjakoa ja perinnönjako voidaan toimittaa osakkaiden haluamalla tavalla.

Perikunnan osakkaita ovat perilliset, aviopuoliso ja testamentissa määrätyt testamentinsaajat. Aviopuoliso ei ole osakas, jos ositus on toimitettu kuolleen ja elossaolevan puolison välillä tai puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehtosopimus. Ositus tai avioehto ei kuitenkaan vaikuta puolison kuolinpesän osakkuuteen, jos puoliso on perillisasemassa tai yleistestamentin saajana. Myös riidanalaiset perijät ovat osakkaana heidän perintöoikeutensa selvittämiseen asti. Perikunnan osakkaiden kokoonpanoa voi muokata siis avioehdot sekä testamentit.

Perikunnan osakkaan osuus perinnöstä määräytyy laillisen perimysjärjestyksen tai laaditun testamentin perusteella. Osakkaat voivat myydä omaisuuden ja jakaa myynnistä saadut varat tai osakkaat voivat jakaa omaisuuden keskenään. Vainajan omaisuus arvotetaan omaisuuden jakohetken arvon mukaisesti. Perinnönjako laaditaan kirjallisella jakokirjalla, jonka kaksi esteetöntä todistajaa varmistaa. Toisaalta koti-irtaimisto tai muut henkilökohtaiset esineet voidaan jakaa suullisella sopimuksella, ja tästä tulee mainita jakokirjassa.

Kullakin perikunnan osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa pesänselvityksen jälkeen. Ennen perinnönjakoa on toimitettava omaisuuden ositus, mikäli vainaja oli naimisissa. Lähtökohtaisesti perikunnan osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon valitsemallaan tavalla. Erityisesti tulee kuitenkin pitää huolta ulkopuolisten velkojien ja vajaavaltaisten oikeuksista. Vajaavaltaisen etujen loukkaamattomuutta valvoo edunvalvoja. Perikunta eli kuolinpesä voidaan jättää myös jakamatta toistaiseksi tai jakaa vain osittain.

Perinnönjaon yhteydessä voidaan puhua melkein synonyymeina perikunnasta ja kuolinpesästä, mutta virallisissa yhteyksissä kuolinpesä on terminä parempi juridisena terminä. Terminä perikunta sopii vapaamuotoisempiin yhteyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa