Minilex - Lakipuhelin

Päättämisen seuraamukset: Korvausasteikko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijä voi saada perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä korvauksen. Korvauksen määrä määräytyy eräänlaisen korvausasteikon mukaisesti, koska työntekijä on pääsääntöisesti oikeutettu saamaan korvauksen, joka vähintään vastaa työntekijän kolmen kuukauden palkkaa. Korvausasteikon enimmäisrajana on lähtökohtaisesti määrä, joka vastaa työntekijän 24 kuukauden palkkaa. Työntekijän palkalla tarkoitetaan tässä työntekijän ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

Korvauksen vähimmäismäärää sovelletaan, vaikka työntekijä olisi työllistynyt heti laittoman irtisanomisen jälkeen. Toisaalta korvauksen enimmäismäärää ei puolestaan voida ylittää, vaikka työntekijän työttömyys olisi jatkunut pidemmän aikaa kuin 24 kuukautta. Luottamusmiesten ja luottamusvaltuutettujen osalta korvauksen enimmäismäärä vastaa kuitenkin 30 kuukauden palkkaa.

Tietyissä poikkeustilanteissa kolmen kuukauden vähimmäismäärää korvauksen suuruudelle ei sovelleta. Tilanne, jossa työnantaja on irtisanonut työsopimuksen ilman, että on olemassa taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita, luetaan poikkeukseksi, jossa vähimmäismäärää ei sovelleta. Myöskään silloin, kun irtisanominen on tapahtunut ilman saneerausmenettelyyn liittyviä perusteita, ei sovelleta vähimmäismäärää korvaukselle. Kolmen kuukauden vähimmäismäärää ei sovelleta silloinkaan, jos työsopimus on purettu vastoin koeaikapurkua tai normaalia työsopimuksen purkamista koskevia säännöksiä. Näitä poikkeuksia korvauksen vähimmäismäärästä ei kuitenkaan voida soveltaa silloin, kun työnantaja on irtisanonut laittomasti luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaltuutetun. Lisätietoja vähimmäismäärän soveltamisesta tai soveltamatta jättämisestä voit kysellä juristeiltamme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa