Minilex - Lakipuhelin

Päättämisen seuraamukset: Korvauksen mittaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja, joka on säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Myös silloin, kun työntekijä on purkanut työsopimuksen työnantajan tahallisen tai huolimattoman menettelyn johdosta, on työnantaja määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Korvauksen määrä rajautuu korvausasteikon mukaisten vähimmäis- ja enimmäisrajojen mukaisesti. Tietyissä tapauksissa vähimmäismäärää ei kuitenkaan sovelleta. Korvauksen suuruuteen puolestaan voi vaikuttaa useita eri seikkoja, joiden keskinäinen painoarvo on arvioitava aina tapauskohtaisesti. Keskeisin seikka, joka vaikuttaa korvauksen mittaamiseen, on yleensä työttömyyden kesto ja siitä aiheutuva ansionmenetys. Työttömyyden kestossa arvioitavaksi voi tulla työttömyysaika ennen korvauksen määräämistä ja myös arvioitu työttömyyden kestoaika korvauksen määräämisen jälkeenkin. Toisaalta esimerkiksi työttömyyden kestolla ja työnantajan menettelyllä on oltava syy-yhteys.

Korvauksen määrää arvioitaessa on otettava kuitenkin huomioon myös työntekijän oma menettely ja myötävaikutus, joten työntekijä ei voi pitkittää työttömyyttään kieltäytymällä tarjolla olevista töistä ilman pätevää syytä. Toisena seikkana korvauksen määrää arvioitaessa voi tulla huomioitavaksi irtisanotun työntekijän työsuhteen kesto. Pitkään jatkunut työsuhde korostaakin työnantajan lojaliteettivelvoitetta työsuhteen jatkamisen suhteen ja siten pitkä työsuhde voi korottaa myös korvauksen määrää.

Korvauksen määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon sekä työnantajan menettely että työntekijän menettely. Toisaalta puolestaan työntekijän oma myötävaikuttava tai moitittava menettely voi alentaa korvauksen määrää. Korvauksen mittaamisessa on otettava huomioon myös työnantajan olot, sillä esimerkiksi pienten yritysten osalla huomattavat korvaukset voivat vaarantaa yrityksen toiminnan jatkumisen ja muiden työntekijöiden työpaikkojen säilymisen. Toisaalta huomioitavaksi voivat tulla myös irtisanotun työntekijän olot, varallisuus, huoltovelvollisuus, sosiaaliset olosuhteet ja terveydentila. Niin ikään työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä tulee ottaa huomioon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa