Minilex - Lakipuhelin

Pääomatuloista vähennyskelpoiset korkomenot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on mahdollistettu tiettyjen korkomenojen vähentäminen pääomatuloista.

Tällaisia korkomenoja ovat ensinnäkin tulonhankkimisvelan korot. Niillä tarkoitetaan korkoja sellaisesta velasta, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. Samaa sovelletaan myös osinkotulojen hankintaan otettuun velkaan, vaikka tulo olisikin verovapaata.

Jos velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen, verovelvollinen saa vähentää pääomatuloistaan 45 prosenttia velkojensa koroista.

Avoimen yhtiön yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden hankintaan käytetyn velan korko vähennetään hänen osuudestaan elinkeinoyhtymän elinkeinotulosta ennen pääomatulo-osuuden laskemista.

Korko, joka on maksettu ennen aikaa, jolta se on laskettu, on vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin se kohdistuu verovuoteen ja sitä seuraavaan vuoteen. Osakaslainaa ei tietyin edellytyksin pidetä verovelvollisen tulona siten, että sitä voitaisiin katsoa tulonhankkimisvelaksi.

Verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää sellaista korkoa, joka on maksettu valtion varoista opintotukilaissa tai sotilasavustuslaissa tarkoitettuna avustuksena, taikka tietystä aravalain taikka asuntotuotantolain nojalla myönnetystä lainasta, eikä sellaista korkoa, joka kohdistuu vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen tai pitkäaikaissäästämissopimukseen taikka korkotulon lähdeverosta annetussa laissa määritettyyn korkotuloon tai joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä saatuun jälkimarkkinahyvitykseen.

Korkoja vähennettäessä vähennetään ensin muut kuin ensiasunnon hankintaan otetun velan korot.

Pääomatuloista on mahdollista tehdä lukuisa määrä muitakin vähennyksiä. Niistä saa tietoa muun muassa tuloverolaista, tai kysymällä neuvoa asiantuntijalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa