Minilex - Lakipuhelin

Osituskirja ja perintö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan perittävän kuoleman jälkeen perintöön ovat lähinnä oikeutettuja hänen rintaperillisensä. Jos perittävä kuolee ilman rintaperillisiä ja hän oli kuollessaan naimisissa, hänen leskellään on oikeus periä hänet. Ensiksi kuolleen puolison jälkeen puolisoiden välillä voidaan toimittaa jäämistöositus, jotta saadaan selville, mitä omaisuutta kummankin puolison varallisuuteen kuuluu. Jos puolisoilla ei ole ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, osituksen sijasta toimitetaan jäämistöerottelu. Laki ei velvoita toimittamaan ositusta ensiksi kuolleen puolison jälkeen, mutta jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia, että ositus toimitetaan. Osituksen toimittamisella saadaan selville se, mitä omaisuutta ensiksi kuolleelle puolisolle kuului ja mikä on siten vastaamassa hänen tekemistä sitoumuksistaan ja perintöoikeuden kohteena.

Ositustoimituksessa perittävän ja hänen leskensä omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan heidän keskenään, ottaen huomioon avio-oikeuden mahdollinen puuttuminen tiettyjen omaisuuslajien kohdalla, tehdyt velat sekä muut omaisuuden ositukseen vaikuttavat seikat. Ensiksi kuolleen puolison perilliset ovat velvollisia maksamaan leskelle tasinkoa, jos lesken omaisuus on osituksen toimittamisen jälkeen pienempi kuin kuolinpesään kuuluva omaisuus. Leskellä ei puolestaan ole velvollisuutta maksaa tasinkoa kuolinpesälle, tosin hän voi halutessaan tehdä niin. Osituksesta laaditaan osituskirja, jonka allekirjoittavat joko osapuolet ja kaksi todistajaa, taikka pesänjakaja yksin, jos hänet on määrätty toimittamaan ositus. Jäämistöosituksessa kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset vaaditaan osituskirjaan.

Osituskirja tulee liittää perunkirjoituksesta laadittavaan perukirjaan, tai sen sisällöstä on otettava siihen riittävän yksityiskohtainen selostus, jos ositus on jo toimitettu ensiksi kuolleen puolison ja tämän lesken välillä. Perintö voidaan jakaa sen jälkeen, kun ositus on toimitettu ja leskelle on maksettu tasinkoa tarvittaessa, tai toimittaa perinnönjako ja ositus samassa toimituksessa. Osituskirjan voi tällöin liittää perinnönjaosta laadittavaan perinnönjakosopimukseen. Selvyyden vuoksi erillisen asiakirjan laatiminen on kannattavaa. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää tietoa ositukseen tai perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa