Minilex - Lakipuhelin

Osittainen perinnönjakokirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjättäjän kuoltua selvitetään hänen jäämistönsä ja toimitetaan perunkirjoitus, jossa laaditaan perukirja. Perukirja toimii selvityksenä jäämistöstä ja sen varoista ja veloista. Perukirjan pohjalta määrätään perintöverotus. Perukirja on aina laadittava laissa säädetyssä määräajassa. Perunkirjoituksesta erillinen toimitus on perinnönjako, joka yleensä tehdään perunkirjoituksen jälkeen. Perinnönjako voidaan tehdä perillisten välisellä sopimuksella tai pesänjakajan avulla. Perinnönjaossa omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjaossa perintö voidaan jakaa kokonaan saman tien tai perinnönjako voi olla osittainen, jolloin on kyse yleensä väliaikaiseksi tarkoitetusta jakotilanteesta ennen lopullista jakoa. Osittainen perinnönjako voi olla tarpeen eräissä tilanteissa. Perinnönjaosta laaditaan perinnönjakokirja, joka selkeyttää tilannetta jaossa. Osittaisesta jaosta laaditaan osittainen perinnönjakokirja.

Tapa, jolla perintö jaetaan, on sovittavissa perittävien kesken. Lähtökohta on, että perintö jaetaan kokonaan ja näin saadaan perityn omaisuuden jako loppuun käsitellyksi. Osittainen jako vaatii lähtökohtaisesti kaikkien osakkaiden suostumuksen ja yhteisen sopimuksen. Jos sopimukseen ei päästä, tuomioistuin voi hakemuksesta määrätä pesänjakajan toimittamaan jaon. Pesänjakaja voi tarpeen vaatiessa myös itse tehdä osittaisen perinnönjaon, jos osakkaat eivät pääse sopimukseen. Tällöin osittainen perinnönjako ei saa estää lopullista perinnönjakoa, jossa lain mukaan jokainen osakas saa osan kaikenlaisesta kuolinpesän omaisuudesta, jos muuta sopimusta ei ole. Osittaisella jaolla voi olla vaikutuksia lopulliseen jakoon, jotka on hyvä ottaa huomioon jaosta sovittaessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa