Minilex - Lakipuhelin

Osittainen perinnönjako ja kiinteistö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on selvitetty, on kaikilla pesän osakkailla oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Perinnönjako koskee yleensä kaikkea jäämistöön kuuluvaa omaisuutta, mutta se on mahdollista toimittaa myös osittaisena osakkaiden näin halutessa. Jos kuolinpesään esimerkiksi kuuluu kiinteistö tai useampia kiinteistöjä, voidaan ne ottaa jaon kohteeksi ja jättää muun jäämistön edelleen jakamattomana osakkaiden yhteishallintoon. Myös päinvastainen ratkaisu on mahdollinen: kuolinpesä voidaan jakaa muilta osin, mutta kiinteistö jätetään jakamatta. Usein tavoitteena tällaisessa osittaisessa perinnönjaossa on kiinteistön, esimerkiksi kesämökkikiinteistön, jättäminen osakkaiden yhteiseen käyttöön. Osittainen perinnönjako voidaan toimittaa myös siten, että annetaan omaisuutta vain yhdelle tai osalle pesän osakkaista, kunhan heidän laskennallinen perintöosuutensa riittää kattamaan saadun omaisuuden. Jos osittaisen jaon kohteena on siis kiinteistö, ei sitä tarvitse jakaa laskennallisten perintöosuuksien suhteessa osakkaiden kesken.

Osittainen perinnönjako toimitetaan samalla tavoin kuin kaikkea omaisuutta koskeva perinnönjakokin. Osittainen perinnönjako voidaan siis toimittaa joko osakkaiden keskinäisellä sopimuksella tai pesänjakajan päätöksellä, joskin jälkimmäinen vaihtoehto on harvinaisempi. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden on allekirjoitettava osittainen perinnönjakosopimus ja kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi allekirjoituksillaan. Jos jako on pesänjakajan toimittama, riittää hänen allekirjoituksensa. Jos osittaisen perinnönjaon kohteena on ollut kiinteistö, tulee kiinteistön tai osan siitä saaneen osakkaan hakea saannolleen lainhuutoa osittaisen osituskirjan nojalla sen saatua lainvoiman.

Osittaisen perinnönjaon mahdollisuus antaa kuolinpesän osakkaille useita vaihtoehtoisia tapoja omaisuuden hallinnointiin ja jakamiseen. Osittaista perinnönjakoa harkittaessa kuolinpesän osakkaiden kannattaakin ottaa huomioon muun muassa se, miten päätöksenteko kiinteistöä koskevissa asioissa hoidettaisiin, jos kiinteistö jätettäisiin jakamatta, sekä se, vaikeutuuko lopullisen perinnönjaon toimittaminen osittaisen jaon seurauksena. Jos tarvitset neuvoja tai lisätietoja kuolinpesän kiinteistöihin ja osittaiseen perinnönjakoon liittyen, apua saat esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa