Minilex - Lakipuhelin

Osittainen perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän selvittämisen jälkeen jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Ennen perinnön jakamiseen ryhtymistä on toimitettava perunkirjoitus, ja kaikkien tiedossa olevien velkojen tulee olla maksettuna. Jos vainaja oli naimisissa, on lisäksi toimitettava omaisuuden ositus ennen kuin perinnönjako suoritetaan. Pääsäännön mukaisesti perinnönjako käsittää kaiken vainajan varallisuuden sen sijainnista riippumatta, mikäli perittävällä oli asuinpaikka tai kotipaikka Suomessa kuolinhetkellä. Vaikka lähtökohtana perinnön jakamisessa on jäämistön jakaminen kokonaisuudessaan, on mahdollista suorittaa perinnönjako vain osittain.

Osittaisella perinnönjaolla tarkoitetaan sitä, että ainoastaan tietty osa vainajan jäämistöstä jaetaan. Osittainen perinnönjako voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa kuolinpesän osakkaat haluavat säilyttää osan perittävän jäämistöstä jakamattomana. Perintö voidaan jakaa osittain esimerkiksi siten, että kuolinpesästä erotetaan ainoastaan yhden pesän osakkaan jako-osuus. Tällöin muu jäämistö säilyy jakamattomana.

Osittainen perinnönjako voidaan toimittaa riippumatta siitä, onko kyseessä pesän osakkaiden sopimusjako vai tuomioistuimen määräämän pesänjakajan suorittama toimitusjako. Kuolinpesän osakkaat voivat sopia keskenään siitä, että kuolinpesän jäämistö jaetaan ainoastaan osittain. Jos tuomioistuin on määrännyt pesänjakajan toimittamaan perinnönjaon, voi pesänjakaja suorittaa osittaisen jaon, mikäli kuolinpesän osakkaat antavat tähän suostumuksensa. Tietyissä erityistilanteista pesänjakaja voi jakaa jäämistön osittain ilman osakkaiden suostumustakin. Osittainen perinnönjako ei saa kuitenkaan estää lopullisen perinnönjaon toteuttamista laissa määritellyllä tavalla.

Perinnön osittainen jakaminen voi aiheuttaa ongelmallisuuksia siinä vaiheessa, kun jäämistö jaetaan lopullisesti kokonaisuudessaan. Ottamalla yhteyttä lakipuhelimeen saat asiantuntevaa neuvontaa perinnönjakoon liittyvissä asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa