Minilex - Lakipuhelin

Osittainen ositus perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta ja kuolinpesän asioista muutoinkin säädetään perintökaaressa. Vainajan kuoleman jälkeen ensin toimitetaan perunkirjoitus ja laaditaan perukirja sekä maksetaan kaikki velat ja maksut. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa miettimään omaisuuden jakoa perillisten kesken sekä ositusta, jos vainaja oli naimisissa.

Vainajan ja lesken välillä tulee siis toimittaa ositus, jotta saadaan selville kuolinpesään kuuluva omaisuus. Osituksessa vainajan ja lesken omaisuus luetellaan ja lasketaan yhteen. Tämä yhteenlaskettu omaisuus sitten jaetaan avio-oikeuden mukaisesti pääsääntöisesti puoliksi, jolloin molemmat osapuolet, leski ja kuolinpesä, saavat yhtä suuren osan kaiken laatuisesta omaisuudesta. Tällöin enemmän omistava puoliso voi joutua maksamaan tasinkoa toiselle. Kuolinpesä tilanteet ovat kuitenkin erikoistapauksia, sillä lesken ei tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesälle, vaikka päinvastaisessa tilanteessa kuolinpesän tulee kyseistä tasinkoa maksaa leskelle. Mikäli puolisoilla oli avioehtosopimus, joka poistaa avio-oikeuden osittain tai kokonaan, suoritetaan vain omaisuuden erottelu.

Puolisoiden omaisuuteen voi kuulua niin varoja kuin velkojakin. Pääsääntöisesti osituksessa sovitaan, mitä omaisuutta kumpikin saavat pitää. On myös mahdollista, että kuolinpesää ei olla heti jakamassa, jolloin myöskään ositusta ei tarvitse tehdä. Ositus voidaan kuitenkin tehdä myös osittain. Tämä tarkoittaa sitä, että osituksessa jaetaan ensin esimerkiksi asunto-osake tai kiinteistö lesken ja kuolinpesän kesken puoliksi. Muuta omaisuutta ei siis tällä kertaa ositeta eli jaeta. Osituksesta laaditaan aivan normaalisti osittaisen osituksen osituskirja. Myöhemmin sitten muuta ositusta toimitettaessa ei tietenkään enää oteta huomioon osittaisessa osituksessa jaettua omaisuutta. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa