Minilex - Lakipuhelin

Osittainen ositus- ja perinnönjakokirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan, on eloonjääneen puolison ja kuolleen puolison perillisten välillä toimitettava ositus, jos eloonjäänyt puoliso tai kuolinpesän osakas niin vaatii. Osituksella tarkoitetaan toimitusta, jossa puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan yleensä puoliksi osapuolten kesken. Avio-oikeuden alaista omaisuutta on kaikki ennen puolison kuolemaa omistettu omaisuus, jonka osalta avio-oikeutta ei ole erikseen suljettu pois. Jos avio-oikeuden alaista omaisuutta ei ole lainkaan, toimitetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Osituksen tai erottelun toimittaminen on edellytyksenä perinnönjaolle, sillä vasta jomman kumman jälkeen saadaan selville jaettavan omaisuuden laatu ja määrä. Jako voidaan toimittaa myös osittaisena perinnönjakona, jossa jaetaan vain osa omaisuudesta. Myös osittainen ositus on mahdollinen, mutta sen käyttö on hyvin harvinaista. Käytännössä kun puhutaan osittaisesta osituksesta ja perinnönjaosta, tarkoitetaan tilannetta, jossa on toimitettu ositus kokonaisuudessaan ja perinnönjako osittain. Termiä käytetään, sillä ositus ja osittainen perinnönjako tehdään usein samalla kertaa ja toimituksesta laaditaan yksi asiakirja. Tätä asiakirjaa kutsutaan osittaiseksi ositus- ja perinnönjakokirjaksi.

Kuolinpesän osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon hyvin vapaasti haluamallaan tavalla, minkä vuoksi siis myös osittainen perinnönjako on mahdollinen. Osakkaiden on kuitenkin oltava yksimielisiä osittaisesta jaon toimittamisesta. Osittaista ositus- ja perinnönjakokirjaa koskevat samat muotovaatimukset kuin kaikesta omaisuudesta tehtyä ositus- ja perinnönjakokirjaakin: se on tehtävä kirjallisena ja sen on oltava kaikkien osakkaiden allekirjoittama ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Jos kuolinpesään on määrätty pesänjakaja, voi myös hän pesän osakkaiden suostumuksesta toimittaa osittaisen perinnönjaon. Tällöin riittää, että pesänjakaja allekirjoittaa osittaisen ositus- ja perinnönjakokirjan. Osittaisesta ositus- ja perinnönjakokirjasta tulisi käydä ilmi mitä omaisuutta jaetaan, keiden kesken omaisuus jaetaan ja kuinka paljon minkäkinlaista omaisuutta kukin saa.

Osittaisen ositus- ja perinnönjakokirjan laatimiseen ja jaon toimittamiseen liittyy paljon erilaisia vaihtoehtoja ja eri vaihtoehdot voivat vaikuttaa pesän osakkaiden asemaan hyvinkin eri tavoin. Yksittäisessä tapauksessa parhaan mahdollisen toimintatavan löytämisen, jaon sujuvan toimittamisen ja jakokirjan oikeaoppisen laatimisen kannalta onkin hyvä ottaa yhteyttä lakimieheen. Myös lakipuhelimemme vastaa kysymyksiin osittaiseen ositukseen ja perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa