Minilex - Lakipuhelin

Osittainen ositus ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan perinnönjaossa, jos joku kuolinpesän osakkaista vaatii jakoa. Jos vainaja oli kuollessaan naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava ositus eloonjääneen puolison ja kuolleen puolison perillisten välillä. Poikkeuksena on tilanne, jossa puolisoilla ei ole lainkaan avio-oikeuden alaista omaisuutta avioehdon vuoksi: tällöin osituksen sijasta toimitetaan omaisuuden erottelu. Avio-oikeuden alaista omaisuutta on kaikki puolisoiden omistama omaisuus, jota ei ole erikseen rajattu sen ulkopuolelle. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen ja summa jaetaan yleensä puoliksi osapuolten kesken, vaikkakin myös vapaampi sopiminen on mahdollista. Osituksen tai omaisuuden erottelun kautta selviää, mikä on jaettavan pesän suuruus ja perinnönjako voidaan toimittaa. Jako voidaan toimittaa myös osittaisena perinnönjakona. Myös osittainen ositus on mahdollinen, mutta käytännössä harvinainen. Kun puhutaan osittaisesta osituksesta ja perinnönjaosta, tarkoitetaankin pääsääntöisesti tilannetta, jossa omaisuus on ositettu kokonaisuudessaan, mutta perinnönjako on suoritettu vain osittain.

Kuolinpesän osakkaat voivat sopia kuolinpesän jaosta melko vapaasti ja toimittaa sen haluamallaan tavalla. Siten myös osittainen perinnönjako eli vain osan omaisuuden jakaminen on mahdollista. Pesän osakkaiden yhteisymmärryksellä voidaan vaikkapa päättää jakaa pesään kuulunut mökkikiinteistö, mutta jättää muu omaisuus edelleen jakamattomana kuolinpesään. Samoin on mahdollista suorittaa osittainen jako siten, että esimerkiksi yksi osakas saa osuutensa kuolinpesästä, vaikka muiden osuudet jäävät vielä jakamatta. Osittainen perinnönjako tulee kysymykseen myös tilanteessa, jossa pesään ilmaantuu myöhemmin uutta omaisuutta, jota ei olla ensimmäisessä perinnönjaossa ole otettu huomioon. Tällöin jako toimitetaan ainoastaan tämän uuden omaisuuden osalta. Osittaista perinnönjakoa koskevat samat vaatimukset kuin kaikkea pesän omaisuutta koskevaa perinnönjakoakin. Jos perinnönjakoa hoitaa pesänjakaja, voi hänkin tarvittaessa toimittaa osittaisen perinnönjaon kaikkien osakkaiden suostumuksella.

Ositus- ja perinnönjako on mahdollista hoitaa monella tapaa ja esimerkiksi erilaisia osittaisen perinnönjaon vaihtoehtoja on lukemattomia. Jotta kuolinpesän osakkaat löytäisivät parhaiten juuri heidän tilanteeseensa sopivat vaihtoehdot, ja jotta ositus- ja perinnönjako sujuisivat mahdollisimman sujuvasti, kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen. Myös lakipuhelimemme vastaa kysymyksiin ja antaa neuvoja ositukseen ja perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa