Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden luovuttaminen kuolinpesän osakkaille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakopäätös vainajan kuolinpesän omaisuudesta tapahtuu perinnönjakokirjan muodossa. Pesänjakajan tekemä ratkaisu perinnön jakamisesta pannaan täytäntöön jakokirjan osoittamalla tavalla. Lisäksi osakkaiden tekemä päätös omaisuuden jakamisesta on mahdollinen tilanteissa, joissa ei ole määrätty pesänjakajaa. Kun jakokirja on allekirjoitettu, perittävä omaisuus on aika luovuttaa perillisille ja muille kuolinpesän osakkaille.

Jos omaisuus on ollut pesän osakkaiden yhteishallinnossa, pesänjakajan määrääminen ei vaikuta hallintosuhteisiin, vaan tällainen osakkaiden hallinto jatkuu perinnönjaon ajan. Pesänjakajan tehtävänä ei ole konkreettisesti luovuttaa jako-omaisuutta perinnönjakokirjan osoittamille saajilleen, vaan pesänjakaja määrittää suhteelliset ja arvomääräiset perintöosat ja suorittaa esinekohtaisen jaon. Pesänjakajan toimittama toimitusjako päättyy siten siihen, kun pesänjakaja on yksilöinyt kullekin jako-osakkaalle jaettavan omaisuuden. Pesänjakaja ei luovuta jako-omaisuutta saajilleen.

Jako-omaisuuden konkreettinen luovuttaminen kuuluu hallinnolle, jonka hallinnassa omaisuus on. Käytännössä omaisuus on usein perillisten hallussa. Tällöin heidän tehtävänä on luovuttaa jakokirjan osoittama omaisuus jakokirjan osoittamalla saajalle. Pesän osakas, joka ei saa jako-osuuttaan pesästä konkreettisesti hallintaansa, on riitaisissa tapauksissa lähes pakotettu hakemaan joko kuolinpesän luovuttamista pesänselvittäjän hallintoon taikka nostamaan kanne tuomioistuimessa hänelle kuuluvaa omaisuutta hallussaan pitävää osakasta vastaan. Jos pesänselvittäjä määrätään kuolinpesän hallintoon, hänen tehtäviinsä kuuluu jako-omaisuuden luovuttaminen jakokirjan mukaisesti. On huomattava, että pesänjakaja ei tätä tee.

Lakimiehemme avustavat perinnönjakoon liittyvissä tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa