Minilex - Lakipuhelin

Oikeus perinnönjaon vaatimiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikilla kuolinpesän osakkailla on itsenäisesti oikeus perinnönjaon vaatimiseen. Kyseinen oikeus on myös kuolinpesän osakkaiden oikeudenomistajilla sekä kuolleen puolison leskellä. Näiden lisäksi kuolinpesän varoista avustukseen oikeutettu henkilö voi vaatia perinnönjaon suorittamista.

Kuolinpesän osakkuuden riidanalaisuus ei estä pesänjakajamääräyksen hakemista. Muut pesän osakkaat eivät myöskään voi vastuksellaan saada aikaan pesänjakajan määräämisen tai perinnönjaon toteuttamisen estymistä. Toimitusjako tulee vireille tekemällä hakemus käräjäoikeudelle pesänjakajan määräämisestä. Kun hakemus pesänjakajan määräämiseksi on jätetty tuomioistuimeen, toimitusjako tulee vireille. Jako on vireillä siihen asti kunnes perinnönjako tulee lainvoimaiseksi tai pesänjakaja vapautetaan tehtävistään. Jos kuolinpesän osakkaat ovat tehneet sopimuksen kuolinpesän yhteishallinnosta, kukaan osakkaista ei kuitenkaan tällöin voi saada jakoa yksin vireille.

Useimmiten pesänjakajaksi määrätään oikeudellisen koulutuksen omaava henkilö. Perintöoikeudelliset asiat ovat monesti koukeroisia ja kaikkien yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla hankalaa. Tällaisissa tapauksissa syntyy monesti riitoja perillisten välillä. Onkin suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen, joka voi muun muassa auttaa tekemään hakemuksen tuomioistuimelle pesänjakajan määräämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa