Minilex - Lakipuhelin

Naimattoman perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako toimitetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan, jos vainaja oli naimaton eikä hän ollut määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Lakimääräinen perimysjärjestys määrää, kenelle vainajan omaisuus menee hänen kuolemansa jälkeen.

Perinnönjättäjän sukulaiset on jaettu perillisryhmiin. Jos perittävältä jää ensimmäiseen perillistyhmään kuuluvia perillisiä, muihin perillisryhmiin kuuluvat perilliset eivät peri. Perillisryhmästä toiseen siirrytään vain, jos lähempään perillisryhmään kuuluvia perillisiä ei ole.

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat perittävän lapset ja heidän jälkeläisensä eli rintaperilliset. Jos perittävän lapsi on kuollut, hänen osuutensa menee hänen jälkeläisilleen. Ensimmäisessä perillisryhmässä on rajoittamaton sijaantulo-oikeus eli kuolleen perillisen sijaan tulevat aina hänen jälkeläisensä. Myös naimattoman henkilön perivät siis ensisijaisesti hänen lapsensa.

Jos perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä, aviopuoliso perii hänen omaisuutensa. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläneet rinnastetaan aviopuolisoihin. Naimattoman henkilön kohdalla siirrytään suoraan seuraavaan perillisryhmään.

Toiseen perillisryhmään kuuluvat perittävän isä ja äiti. Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä eikä hän ollut naimisissa tai elänyt rekisteröidyssä parisuhteessa, hänen vanhempansa perivät hänen omaisuutensa. Omaisuus jaetaan tällöin äidin ja isän kesken tasan. Jos äiti tai isä on kuollut, kuolleen vanhemman osuus jaetaan perittävän veljien ja sisarien kesken. Kuolleen veljen ja sisaren tilalle tulevat heidän jälkeläisensä. Jos sisaruksia tai heidän jälkeläisiään ei ole, mutta isä tai äiti elää, saa elossa oleva vanhempi koko perinnön. Myös veli- ja sisarpuolilla on sama oikeus perintöön kuin täyssisaruksilla.

Jos perittävällä ei ole ensimmäiseen eikä toiseen perillisryhmään kuuluvia perillisiä, perintö siirtyy kolmanteen perillisryhmään. Tällöin omaisuuden saavat perittävän isovanhemmat. Kuolleen isovanhemman osuus menee hänen lapselleen. Perimysoikeus on katkaistu perittävän serkkuihin. Serkut eivät enää ole oikeutettuja perintöön.

Perimysjärjestys on siis kolmiportainen. Jos perittävällä ei ole ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvia perillisiä, siirrytään toiseen perillisryhmään. Jos perittävällä ei ole toiseen perillisryhmään kuuluvia perillisiä, siirrytään kolmanteen perillisryhmään. Jos perittävällä ei ole yhteenkään perillisryhmään kuuluvia perillisiä, valtio perii koko omaisuuden.

Naimattoman henkilön perii siis ensisijaisesti hänen lapsensa. Kuolleen lapsen osuus menee tämän jälkeläiselle. Jos naimattomalla henkilöllä ei ole rintaperillisiä, hänen omaisuutensa perii hänen vanhempansa. Jos jompikumpi vanhemmista on kuollut, hänen osuutensa jaetaan perittävän sisarusten kesken. Kuolleen veljen tai sisaren tilalle tulee heidän jälkeläisensä. Jos sisaruksia tai heidän jälkeläisiään ei ole, mutta perittävän äiti tai isä elää, elossa oleva vanhempi perii koko omaisuuden. Jos edellä mainittuja perillisiä ei ole, vainajan perii hänen isovanhempansa. Kuolleen isovanhemman osuus menee hänen jälkeläisilleen. Perimysoikeus on tässä katkaistu, joten perittävän serkut eivät ole oikeutettuja perintöön. Jos perillisiä ei ole lainkaan, valtio perii koko omaisuuden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa