Minilex - Lakipuhelin

Missä ajassa perinnönjako tulee toimittaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaolle ei ole määrätty enimmäisaikaa, missä ajassa se tulisi toimittaa. Toisin kuin esimerkiksi perunkirjoitus, joka on säädetty laissa pakolliseksi ja tietyssä määräajassa tehtäväksi, perinnönjakoa ei ole säännelty vastaavilla pakollisilla määräajoilla.

Perinnön jakamiseen tai jakamatta jättämiseen vaikuttavat kuolinpesän osakkaiden oikeudet. Sen jälkeen, kun pesän omaisuus eli sen varat ja velat on selvitetty, on jokaisella sen osakkaalla itsenäinen, muista riippumaton oikeus vaatia jakoa. Perinnönjako on toimitettava, jos osakas sitä vaatii, mutta myös silloin, kun jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu.

Toisaalta kuolinpesä on mahdollista jättää kokonaan tai osittain jakamatta esimerkiksi lesken vaatimuksesta, eli perintö jaetaan vasta lesken kuoleman jälkeen. Lain mukaan vainajan leskellä on oikeus hallita jäämistöä jakamattomana, eli oikeus estää perinnönjaon toimittaminen. Kuitenkin rintaperillisten vaatiessa perinnönjakoa lesken oikeus väistyy, ja hänen hallittavakseen jää vain yhteinen koti ja tavanomainen koti-irtaimisto. Lesken eläessä jaettavaksi voidaan päättää myös vain tietty omaisuus, kuten pankkitilin rahavarat, mutta jättää muu omaisuus jakamatta. Perinnönjaon ajankohta on siis osakkaiden keskinäisistä suhteista ja heidän esittämistään vaatimuksista riippuvainen, minkä vuoksi kuolinpesän osakkaat voivat keskenään neuvotellen sopia perinnönjaon toimittamisen ajankohdasta.

Perinnönjako on kuitenkin suositeltavaa suorittaa mahdollisimman nopeasti vainajan kuoleman jälkeen, sillä jakamaton pesä voi aiheuttaa epäselvyyksiä ja riitoja olosuhteiden hämärtyessä. Usein asiat ovat kuolinpesän omaisuuden kannalta selvimmillään heti perunkirjoituksen jälkeen, jolloin pesän varat ja velat ovat selkeästi arvostettu ja nykyhetken mukaisia. Ajan saatossa omaisuuden arvo ja perillisten määrä saattaa muuttua, minkä vuoksi perinnönjako vuosia myöhemmin saattaa aiheuttaa lisähankaluuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa